Wapwinkel, jouw wapshop

Mijn wapmandje 0 items: € 0,00

Wapwinkel leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Wapwinkel revisiedatum: 21-12-2013

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen Wapwinkel en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast.
Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Wapwinkel is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en zal deze parallel gewijzigd op deze pagina publiceren.

Vrijwaring
De klant koopt de producten in Wapwinkel met als doel het te gebruiken zoals aangegeven in de omschrijving en vrijwaart Wapwinkel van aansprakelijkheid door onjuist of niet voorgeschreven gebruik'.

Registratie van uw persoonlijke gegevens
Registratie in een internet winkel (bv www.wapwinkel.nl of de daartoe behorende domeinen) is een voorwaarde om te kunnen bestellen. Elke klant krijgt na registratie een persoonlijke identificatie code en wachtwoord. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden (verzending en facturering) geregistreerd en worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. Het door de klant verschafte e-mailadres zullen wij nooit gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij de klant inschrijft op onze nieuwsbrief. De klant kan te allen tijde zijn gegevens met zijn persoonlijke identificatie code opvragen en wijzigen.

Meerderjarig
Door het akkoord gaan met deze voorwaarden verklaart de klant op het moment van bestellen tenminste 18 jaar te zijn.

Bestellen
Bestellen kan door geregistreerde klanten en passerende klanten via een internet website. Wanneer u een bestelling via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoopovereenkomst gesloten tussen Wapwinkel en de klant.

Annuleren
Bestellingen worden binnen 5 minuten per e-mail bevestigd. Je kunt tot 15.00 iedere dag binnen 1 uur na ontvangst van deze bevestiging de bestelling annuleren. Als er reeds een betaling heeft plaatsgevonden met iDeal, dan zullen de iDeal transactiekosten die wij aan onze betaalprovider betalen, € 1.50 in mindering worden gebracht op de restitutie. Na annulering ontvang je van ons een creditnota. Na ontvangst van de credit nota is de annulering niet meer herroepbaar. Na één uur is de bestelling gegarandeerd in behandeling en kan deze niet meer geannuleerd worden. Voor het weigeren van rembourszendingen brengen wij de gemaakte rembourskosten, aangevuld met 9 euro administratiekosten in rekening. Als je onder rembours een bestelling plaatst is dit een wettelijke overeenkomst.

Weigering
Wapwinkel behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.

Leveringen
Alle bestellingen worden met de grootste zorg behandeld door Wapwinkel . Levering gebeurt per post in een uiterst discrete verpakking. Indien de door de klant bestelde producten in voorraad zijn, worden deze in België binnen 7 werkdagen geleverd en dit nadat het verschuldigde bedrag is voldaan. Levering in Nederland geschiedt indien mogelijk binnen 48 uur.
Bij artikelen die niet voorradig zijn, krijgt de klant binnen 5 werkdagen te horen op welke termijn het artikel kan geleverd worden. Conform de Nederlandse wet zijn wij verplicht om binnen uiterlijk 30 dagen na betaling de goederen en/of diensten te leveren.

Aansprakelijkheid zendingen
De klant is aansprakelijk voor een juiste adressering. Indien een zending door een onjuiste adressering niet aankomt of op een onjuist adres aankomt, dan is de klant daarvoor aansprakelijk. Wapwinkel doet indien mogelijk een automatische postcode en huisnummer controle, omdat het verzendsysteem van PostNL hier in voorziet. Ook voor zendingen aangenomen door personen met een andere naam, huisgenoten of buren rust de aansprakelijkheid bij de klant.

Leveringsomvang.
Wanneer een bestelling wordt gedaan met een veelvoud van een product, dan behouden wij ons het recht voor om de hoeveelheid per verpakking te kiezen.
De levering geschiedt bij voorkeur in 1 keer. Wanneer een order uit meerdere producten bestaat zal de order worden uitgeleverd na de dag van het product waarop de langste levertijd wordt aangegeven.

Verzendkosten
Voor alle verzendingen wordt een forfaitaire verzendingskosten aangerekend afhankelijk van de bestemming.
Zendingen naar andere landen dan Nederland zullen altijd belast worden met de op dat moment geldende tarieven voor verzending, ook wanneer het voor Nederland geldende bedrag wordt bereikt waarbij geen verzendkosten meer zijn verschuldigd.

Brievenbuspost
Verzending per brievenbuspost is een eigen keuze en geschiedt geheel op risico van de klant. Niet aangekomen of kwijtgeraakte zendingen worden onder geen enkel beding vergoed. Wapwinkel voldoet aan de leveringsplicht op het moment dat de bestelling verpakt in brievenbuspost wordt aangeboden bij de afhaalservice van de vervoerder PostNL.

Betaling
Bij Wapwinkel kunnen klanten uit de Benelux uitsluitend op vier manieren betalen:
1a) Betaling via overschrijving voor de levering (geen extra kosten). Per bankoverschrijving op onze bankrekening in Nederland bij de ABN AMRO in Almere tnv Earthquake, rekeningnummer NL40ABNA042.17.99.587
1b) Betaling via overschrijving voor de levering (geen extra kosten). Per bankoverschrijving op ons Postrekeningnummer Postrekening 000334053953, ten name van M. Jongmans te Hoogstraten
1c) Payment by banktransfer before delivery (no extra charge). Please pay to to our Pound account: 559461216 in The Netherlands, ABN AMRO in Almere. Accountholder is Earthquake.
1d) Transferencia bancario (sin ningún coste adicional). Pago a la siguiente cuenta 2090 6429 37 0200035228 al nombre M. Jongmans, Ibiza, provincia Baleares España.
2) Betaling via iDEAL (NL)
3) Betaling onder rembours (uitsluitend Nederland)

Coupons
Uitgegeven korting coupons zijn slechts geldig voor de persoon die recht heeft op het gebruik er van. Zijn coupons uitgegeven aan willekeurige personen dan is het gebruik ervan beperkt tot één coupon per klant. Indien er door de coupon een onjuiste prijs ontstaat dan behouden wij het recht voor om de bestelling te weigeren. De order kan ook geweigerd worden als coupons onrechtmatig zijn gebruikt of wanneer de coupon een onjuiste of niet realistische korting weergeeft in onze winkel.

Retouren
Producten worden uitsluitend teruggenomen na overleg. In de correspondentie zal het retouradres worden vermeld. Retour- en garantiezendingen dienen door de klant te worden voorzien van voldoende porto. Bij garantiezendingen zal de porto worden vergoed.
Een aantal goederen worden onder geen beding teruggenomen zoals capsules, kweeksets en erotische producten. Wanneer een product speciaal voor de klant is besteld zal deze ook niet retour genomen worden.
Poeders, voedingssupplementen en capsules zijn producten die door de wetgever worden geplaatst onder bederfelijke waar en kunnen niet worden geretourneerd, ook niet als ze ongeopend zijn.
Goederen van expliciet persoonlijke aard zoals vibrators, dildos, piercings en dergelijke worden ook onder geen beding teruggenomen.
Retourzendingen dienen altijd degelijk te zijn verpakt en indien de producten zijn verpakt door een fabrikant dienen deze producten in de originele verpakking te worden geretourneerd.
Wanneer een product na akkoord door ons retour is ontvangen zullen wij binnen 30 dagen overgaan tot restitutie of een ander alternatief bieden.

Rembourskosten
Wanneer een klant een rembourszending weigert of niet afneemt zonder dat daarover overleg is geweest met Wapwinkel en toestemming tot retourzending is verleend, dan zal Wapwinkel de gemaakte rembours-, verpakkings- en facturatiekosten geheel in rekening brengen en aan de besteller factureren. Als je onder rembours een bestelling plaatst verbind je je automatisch aan deze voorwaarde.

Policy kweeksets en zaden
Wapwinkel hanteert de volgende policy inzake paddokweeksets, cactuskweeksets, truffelkweeksets, cactuszaden, salvia stekken en wietzaden. Neem kennis van deze policy; ga je er niet mee akkoord, koop dan de bovenstaande producten niet bij ons!

KWEKEN
Kweken lijkt gesneden koek, maar is dat lang niet altijd. Wie wil kweken vanaf een kweekset of zaden wil ontkiemen, dient bijzondere aandacht te besteden aan de omstandigheden waaronder de kweek gaat plaatsvinden of plaatsvindt.
Wij zijn uitsluitend leverancier en geen leerschool. Informeer jezelf allereerst voordat je aan kweken gaat beginnen! Op onze dochtersites zoals www.paddokweek.nl of www.wiet-zaadjes.nl kan je aanvullende informatie vinden over de kweek. Bij de paddo kweeksets en de truffel kweeksets worden altijd instructies meegeleverd, of ze zijn te downloaden op onze website.
Kweken is omgaan met levende organismen en niet iedereen kan daar evengoed mee omgaan. Levende organismen zijn gevoelig voor lichtsterkte, luchtvochtigheid en besmetting, maar ook (wisselende) temperaturen en toegediend voedsel spelen een belangrijke rol.

NA DE AANSCHAF
Als je éénmaal een bovenstaand product in je bezit hebt, is er voor ons geen enkele manier meer om te zien of je het op de juiste manier behandelt. Je zaden te veel water gegeven, of je paddo's besmet door er niet hygienisch mee om te gaan? Wij kunnen het niet zien.

REFUNDS EN VERGOEDINGEN
Het bovenstaande in acht nemende, zul je begrijpen dat het voor ons niet mogelijk is om over te gaan tot enige vergoeding. In het verleden hebben we in het kader van onze service wél zaden en kweeksets vergoed, maar binnen de kortste keren lazen we op internet in een forum dat je bij Wapwinkel gewoon moest claimen dat je zaden niet op waren gekomen en dan kreeg je gratis en voor niets een tweede zending in de bus. Tel uit je winst!
Dat was bij ons de druppel die de emmer deed overlopen en heeft ons doen besluiten om deze policy op te stellen. Er worden dus geen kweeksets of zaden vergoed, teruggenomen of vervangen voor nieuwe of kortingen verstrekt op een volgende levering!
Als je niet akkoord gaat met deze policy, bestel dan de bovenstaande producten niet bij Wapwinkel!

Klachten
Beschadigde zendingen, manco's en andere pakket gerelateerde klachten dienen binnen 24 uur na ontvangst te worden gemeld aan Wapwinkel. Na deze periode is het niet meer mogelijk te reclameren.
Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door Wapwinkel geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar support@wapwinkel.com. Binnen 24 uur krijgt de klant per e-mail een voorstel ter afhandeling van de klacht.
Als het voorstel ter afhandeling van de klacht niet naar wens is, zal Wapwinkel instemmen met bemiddeling door een door de klant aan te wijzen externe geschillencommissie of ombudsman. Wapwinkel is niet aangesloten bij een externe geschillencommissie of -organisatie ter afhandeling van klachten.
In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Lelystad bevoegd en het Nederlands recht is steeds van toepassing.

Veiling
Een deelnemer aan onze veiling verplicht zich om de goederen bij winst van de veiling af te nemen indien de deelnemer de hoogste en winnende bieder is. Deelname aan de veiling is niet vrijblijvend en de persoonsgegevens van de bieder worden gelogd op tijdstip, bij ons bekende n.a.w. gegevens en het ten tijde van de veiling gebruikte IP adres. Het niet nakomen van deze verplichting zal resulteren in het verhalen van de kosten op de winnende bieder.

Copyright Wapwinkel © 2013, alle rechten voorbehouden.