Wapwinkel verkoopt geen producten aan minderjarigen. Dus voor je toegang krijgt: ben je 18 jaar of ouder?

Privacy Policy

Wat je moet weten over jouw privacy bij het gebruik van Wapwinkel

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website
van Wapwinkel. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze
voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf
de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te
lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender
welke andere vorm wordt door Magento Monkey enkel ten informatieve titel ter
beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
Wapwinkel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of
tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een
financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens
zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele
eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Wapwinkel. De gehele of
gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële
doeleinden op eender welke wijze van de website van  Wapwinkel is verboden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wapwinkel.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op
te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen
van de browser.

Log Bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op
de webserver. Wapwinkel beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil
zeggen dat Wapwinkel enkel de basis informatie opslaat in de log files.
Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken.
Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw
behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om
algemene demografische informatie te verzamelen. Wapwinkel maakt geen
analyses van de IP adressen.

Cookies
De Wapwinkel webtechnologies website maakt gebruikt van cookies die u in
staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een
cookie bijvoorbeeld in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies
die gebruikt worden op de website van Wapwinkel verzamelen geen
demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid
Op de website van Wapwinkel zijn verschillende maatregelen van kracht om
de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we
hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.
Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht
aan derden.

Gebruik van bekomen informatie
Wapwinkel kan uw verkregen gegevens gebruiken om Wapwinkel
nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via
email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van de Wapwinkel
Nieuwsbrief bieden wij de mogelijkheid om u uit te schrijven uit het mailbestand.

Links
De website van Wapwinkel bevat links naar andere sites. Wapwinkel oefent geen
enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen

enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze
bezoekers aan bij het verlaten van de website van Wapwinkel de privacy
statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld.
De privacy statement van de website van Wapwinkel heeft enkel betrekking
op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen:
Wapwinkel behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder enige vorm van
kennisgeving vooraf deze 
Privacy Statement te wijzigen.

revisiedatum: 20-01-2013

getLayout()->createBlock("snippets/products")->toHtml(); ?>
Loading...