Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Minister wil beperking op slagroompatronen

dec 18, 2017
slagroompatronen

Minister Bruno Bruins van Gezondheid (VVD) wil de verkoop van slagroompatronen aan banden gaan leggen. Hij wil deze maatregel naar aanleiding van nieuwe onderzoeksresultaten.

Het gebruik van lachgas is in het party circuit al lange tijd bekend, maar is de laatste paar jaren ook razend populair geworden onder jongeren. Nu is er nieuw onderzoek gedaan door het Trimbos-instituut en het Bonger Instituut waaruit zou blijken dat het gebruik van lachgas niet zonder gevaar is. Wapexpress zal later terugkomen op de resultaten van dat onderzoek. De minister wil daarom dat de patronen binnenkort niet meer te koop zijn voor minderjarigen.

Jongeren blijken tijdens of kort na het gebruik van het lachgas uit de slagroompatronen last te kunnen hebben van hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. Daarna volgen verwardheid, misselijkheid en de behoefte om opnieuw te gebruiken. De negatieve gezondheidseffecten op lange termijn zijn concentratieproblemen, vermoeidheid en duizelingen. Hoe vaker en meer lachgas wordt gebruikt, hoe vaker de effecten optreden. Het risico op verslaving kan niet worden uitgesloten.

De minister wil eerst in gesprek met de branche om te zien welke vrijwillige maatregelen er getroffen kunnen worden. Hij denkt daarbij aan een quotum en een leeftijdsgrens. Geen van twee zullen enig effect hebben want verreweg de grootste groep gebruikers is ouder dan 18 jaar en een quotum is slechts een illusie als het gaat om de verkrijgbaarheid via internet. Dat laatste is immers niet de taak van de webwinkel om daar controle op uit te kunnen voeren; de consument zal een quotum op eenvoudige wijze kunnen omzeilen.