Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Overheid loopt 1 miljard mis

mei 24, 2018

Nu de wietteelt in Nederland blijkt veel groter dan gedacht en dat wel eens gevolgen kan hebben voor het geld dat Nederland moet afdragen aan Brussel, blijkt dat legaliseren op alle fronten goedkoper is.

Dit is naar voren gekomen uit een grote revisie van oude economische cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Bij nader inzien blijven er veel meer illegale wiettelers buiten de radar van de politie dan eerder aangenomen, zegt het statistiekbureau. Bij een eerdere raming over het jaar 2015 gingen de rekenmeesters er nog vanuit dat 40 procent van de weettelers tegen de lamp loopt, maar nieuwe informatie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) wijst uit dat het realistischer is om uit te gaan van een pakkans van 20 procent. Verder is uit nader onderzoek gebleken dat de jaarlijkse wietproductie toch groter is dan men toen dacht.

Dat betekent dat er naar schatting fors meer geld in deze branche omging. De totale bijdrage van illegale activiteiten aan de economie lag in 2015 circa 1,5 miljard euro hoger dan eerder in de cijfers was verwerkt, aldus het CBS. De omvang van die illegale economie is opgekrikt tot 4,8 miljard euro.

Als er dus gelegaliseerd wordt en er 21% b.t.w. wordt afgedragen dan stroomt er niet alleen een miljard de staatskas in, maar dan kunnen ook alle hennepteams e.d. worden opgeheven.