Piratenpartij wil ook legalisering softdrugs

DEN HAAG – In navolging van steeds meer politieke partijen wil ook de Piratenpartij de productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren. Dit heeft de partij bekend gemaakt in haar programma.

We lezen op de website van de Piratenpartij: Legalisering zorgt ervoor dat de nodige capaciteit bij justitie vrijkomt die kan worden geïnvesteerd in de aanpak van(zware) criminaliteit.Door een criminele markt te veranderen in een gereguleerde markt, kunnen we de omstandigheden waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden controleren. Dit levert nieuwe banen op en draagt zo bij aan de economie.

Dit levert tevens belastingen/accijns op, die kunnen worden ingezet voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction), maar natuurlijk ook voor tal van andere zaken.

Met gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) ontstaat hier een hele nieuwe (innovatieve) industrie, die tal van voordelen met zich meebrengt.

Mensen worden niet meer hun huis uitgezet omdat ze plantjes kweken. Drugsafval wordt niet meer in de natuur gedumpt, maar wordt verwerkt als farmaceutisch afval. Onderzoeken naar de helende werking en medicinale gebruiken van drugs zijn veelbelovend en dienen te worden gestimuleerd in plaats van tegengewerkt.

We stellen de volgende maatregelen voor:

 • Het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving.
 • Gereguleerde cannabisteelt, achterdeur coffeeshop dicht.
 • Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken.
 • Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.
 • Drempels voor medische en industriële toepassing van hennep opheffen.
 • Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen.
 • De prioriteit aan de opsporing van productie én handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
 • Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en zet zich in voor aanpassing van internationale verdragen.
 • Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.
 • Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, door opgeleid personeel.
 • Breed (wetenschappelijk) onderzoek naar psychotrope stoffen
 • Opleidingen en informatie voor banenzoekers in de cannabis branche

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *