Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

De politie in Limburg verveelt zich te pletter

dec 6, 2017
Politie Limburg verveelt zich stierlijk

Altijd al gedacht dat de politie in Limboland keihard aan het werk in met het opsporen van bontkraagjes die meisjes mishandelen, of dat ze zich verdiepen in de vele milieudelicten die plaatsvinden in de provincie? FOUT! De politie in Limburg verveelt zich te pletter en heeft bovendien nog geld over ook.

Geld over om een website te (laten) bouwen en heel veel tijd om een kansloos project te lanceren waarbij mensen gewaarschuwd worden dat drugshandel strafbaar is en je er voor in de gevangenis kunt draaien. Het beginsel ‘iedereen wordt geacht de wet te kennen’ even passerend, denken we dat iedereen die zich op de duistere paden van de Limburgse drugshandel begeeft er zich zeker en vast van bewust is dat drugshandel niet mag van de wetgever. Een pleonasme, zo heet dat in netjes Nederlands.

Het project is gegoten in een website, watzetjijophetspel.nl en is een initiatief van Provincie Limburg, de politie, brandweer, Openbaar Ministerie, Enexis, RIEC en de deelnemende Limburgse gemeenten.

2017 is echt het jaar geworden waarin de politie haar taken verschuift van een actieve rol in de misdaadbestrijding naar die van voorlichting. En kennelijk is daar heeeeeeeeeeeeeeeel erg veel tijd en geld voor beschikbaar. Geld dat beter besteed kan worden, daar zullen alle burgers het over eens zijn.