Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Regulering drugs gewenst

mei 26, 2023
legaliseren van drugs

Afgelopen woensdag heeft het Tweede Kamerlid Joost Sneller van D66 in de Tweede Kamer gepleit voor een uitbreiding van de regulering van drugs. Dit om de gebruiker beter te kunnen beschermen, maar ook om criminele geldstromen te kunnen verminderen; denkt Sneller.

Een pad naar betere tijden

Sneller deed dit tijdens een volksgezondheidsdebat in de Tweede Kamer. Sneller stelt dat ‘een weldoordacht reguleringsbeleid uiteindelijk de weg is naar een gezondere en veiligere samenleving.’ We kunnen het eens zijn met zijn woorden: ‘We hebben meer regulering van drugs nodig, in plaats van het huidige drugsverbod.’

Verbieden werkt tegen

Door de regulering van drugs, kunnen we gebruikers beter beschermen, meent de D66-politicus. Met een verbod is dat niet mogelijk, aldus Sneller: ‘Illegale dealers controleren niet op een minimumleeftijd, houden zich niet aan een maximumleeftijd en checken niet wat er in hun pillen zit. Ook geven ze geen voorlichting, en maken geen verschil tussen soft- en harddrugs, doen ze niet aan preventie en verwijzen ze niet door naar verslavingszorg.’

Volgens Sneller heeft het verbod op drugs ook ‘criminele geldstromen tot gevolg, en bijbehorende effecten, die de rechtsstaat ondermijnen’. Dat zijn we alweer met hem eens. We hebben al ontelbare keren geschreven over het feit dat een verbod alleen maar leidt tot een slechtere kwaliteit, meer gebruikers en een hogere criminaliteit.

Kuipers

De minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers (D66) pleitte in het commissiedebat voor een drugsbeleid dat ‘pragmatisch, humaan en realistisch is, en waar mogelijk ook wetenschappelijk onderbouwd.’ In vergelijk met andere landen scoort Nederland op die punten al heel goed, aldus Sneller in zijn betoog.

Legaliseren loont

De impact van de legalisering van drugs op criminaliteit is een complex onderwerp en kan verschillen afhankelijk van de specifieke context en de manier waarop de legalisering wordt geïmplementeerd. Er zijn echter enkele redenen waarom criminaliteit vaak daalt bij de legalisering van drugs:

  1. Vermindering van de zwarte markt: Legalisering zorgt ervoor dat drugs legaal beschikbaar zijn in gereguleerde markten. Dit vermindert de vraag naar illegale drugs en verstoort de activiteiten van criminele organisaties die betrokken zijn bij de productie, distributie en verkoop van drugs. Hierdoor kan de georganiseerde misdaad afnemen.
  2. Afname van druggerelateerde delicten: Legalisering kan leiden tot een afname van druggerelateerde delicten, zoals drugshandel, diefstal en overvallen die vaak verband houden met de illegale drugsmarkt. Wanneer drugs legaal verkrijgbaar zijn, is er minder behoefte aan illegale activiteiten om aan drugs te komen.
  3. Focus op volksgezondheid: Bij legalisering verschuift de benadering van drugs van een strafrechtelijk perspectief naar een volksgezondheidsperspectief. In plaats van het criminaliseren van drugsgebruikers, wordt de nadruk gelegd op preventie, voorlichting en behandeling. Dit kan helpen bij het verminderen van drugsmisbruik en verslaving, wat op zijn beurt kan leiden tot een afname van gerelateerde criminaliteit.
  4. Middelen voor rechtshandhaving vrijmaken: Door de legalisering van drugs kunnen wetshandhavingsinstanties hun middelen en mankracht heroriënteren naar andere prioriteiten, zoals de bestrijding van ernstige misdrijven. Hierdoor kunnen ze effectiever optreden tegen andere vormen van criminaliteit.