Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Regulering wiet moet in Brabant

okt 19, 2017

Als het aan de SP fractie in Provinciale Staten ligt, dan zal de proef met regulering van de wietteelt geheel in Brabant plaats gaan vinden. De fractie dringt er zal bij Gedeputeerde Staten op aan om daarvoor te pleiten bij het nieuwe kabinet.

De SP is een van de coalitiepartijen met twee gedeputeerden. Volgens SP-Statenlid Joep van Meel zijn er voldoende argumenten om de proef helemaal in onze provincie te doen. “Wij zijn de wietprovincie bij uitstek. Wij worden het meest bedreigd door onderwereldfiguren die proberen vaste voet te krijgen in de bovenwereld. Als de proef helemaal in Brabant wordt gehouden, dan komt er politiecapaciteit vrij om het probleem van de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Door alles op één plek te doen, heb je korte lijntjes om ervaringen en kennis te delen. Een logische stap dus om het helemaal in Brabant te doen”, aldus Van Meel.

Ook stelt Van Meel dat er de komende tijd veel stallen en schuren leeg komen te staan en die zijn bij uitstek zeer geschikt voor de proef denkt hij.

Het kabinet wil tien plaatsen voor de proef aanwijzen zo stelde ze in het nieuwe regeerakkoord. Voorlopig is het nog koffiedik kijken want de gehele proef is nog maar een ballon en er is dan ook nog helemaal niets uitgewerkt.

Mocht de SP haar zin krijgen dan gaat het nog lekker druk worden in de provincie.