Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Wereldleiders: stop de oorlog tegen drugs

okt 2, 2018
Het dringt eindelijk ook op een hoger niveau door dat de oorlog tegen drugs geen enkel resultaat is, maar alleen maar veel geld kost. Er is een duidelijke boodschap gekomen van de Global Commission on Drug Policy. Dit is een groep van voormalige staatsleiders en presidenten.
De Global Commission on Drug Policy stelt dat meer regeringen zouden zich moeten afkeren van de repressieve oorlog tegen drugs. Die benadering is immers duidelijk mislukt. Daarentegen moet worden overgestapt naar bewezen strategieën om geregelde drugsmarkten te creëren.  De groep begon al zeven jaar geleden met een betoog om het drugsverbod op te heffen, maar kreeg daarop amper respons. Wel hebben een aantal landen en flink wat Amerikaanse staten in die tijd medische of recreatieve markten voor marihuana gecreëerd. Nu wordt er gestreefd naar een beleid dat een volledig einde aan het verbod op drugs zou moeten kunnen maken.
“Het internationale systeem voor drugscontrole schiet duidelijk tekort,” aldus Helen Clark, een voormalig premier van Nieuw-Zeeland. “De huidige aanpak van de drugsbestrijding blijkt geen enkele positieve impact op de volksgezondheid te hebben.”

Wanneer overheden de controle van de nu illegale drugsmarkten overnemen dan zullen ze de criminelen zware slagen toedienen en dan sterft de illegale handel vanzelf uit. Nu wordt er een strijd gevoerd en worden de kartels alleen maar sterker, rijker en vooral gewelddadiger. Niet neemt af, de handel niet, de prijs niet, de beschikbaarheid niet. In het rapport wordt opgeroepen tot een heronderhandeling van de internationale verdragen die aan de basis hebben gelegen van de repressieve strategie in de strijd tegen de drugsepidemie, waarbij vooral gebruikers en kleine dealers met gevangenisstraffen werden geconfronteerd. “Het huidige drugsbeleid vermindert noch de vraag noch het aanbod van illegale drugs,” betoogt Ruth Dreifuss, voormalig president van Zwitserland en voorzitter van de Global Commission on Drug Policy. “Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de georganiseerde misdaad steeds verder aan macht wint.”

Grapperhaus, leest u even mee?