Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Wiet kweken in je woning? Lees dan verder

jan 5, 2017

In de handel van hennep gaat naar voorzichtige schatting zo’n 1,4 miljard euro per jaar om. Regelmatig worden illegale kwekerijen in huurwoningen aangetroffen met voor de huurder bijna altijd huisuitzetting tot gevolg. Wat mag een woningcorporatie wel en niet doen bij het aantreffen van een kwekerij? Hieronder de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Is wietkwekerij altijd een reden tot uitzetten?
Wiet kweken is inderdaad een reden tot uitzetten. In verreweg de meeste huurovereenkomsten staat dat de huurder zich als een goed huurder dient te gedragen. Kweken, drogen of knippen van wiet is gedrag dat niet bij een goed huurder hoort, onder andere door het risico op brandgevaar. Het kweken van iwet vereist namelijk veel licht en warmte. Om niet op te vallen bij energiemaatschappijen wordt er vaak geknutseld met elektriciteit en wordt stroom regelmatig illegaal afgetapt. De kans op brand door kortsluiting of oververhitting is dan ook groot. Wiet telen zorgt vaak ook voor schade aan de gehuurde woning. Bovendien zorgt een wietkwekerij voor een negatieve uitstraling op de woonomgeving en trekt het verkeerd publiek aan, zeker wanneer er vanuit de woning ook in hennep gehandeld wordt.
Het kweken van wiet is vaak expliciet verboden in de huurovereenkomst. Op basis van de vermelding in de huurovereenkomst kan een corporatie naast het opleggen van een boete ook de procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst in gang zetten.

Mag ik als huurder wel wiet kweken in de tuin?
De wiet hoeft niet perse in de woning te worden aangetroffen. Het is ook verboden wiet te kweken in een berging, garage, tuin of schuur. In Nederland wordt in de juridische praktijk echter eigen kweek door meerderjarigen van maximaal 5 planten gedoogd. Gedogen betekent niet dat het mag of niet strafbaar is.

Hoe gaat uitzetting ten gevolge van wietkweken in zijn werk?
Voordat een corporatie een huurder kan uitzetten moet zij eerst toestemming vragen aan de kantonrechter. De rechter kijkt naar de aard van de overtreding en geeft al dan niet toestemming. Ervaring leert dat de rechter een verzoek van de corporatie op basis van wiet kweken in bijna alle gevallen toekent. Daarna kan de corporatie een termijn doorgeven aan de huurder waarbinnen hij/zij de woning moet verlaten.

Ontbinding van een huurovereenkomst kan door de verhuurder op basis van verschillende gronden, namelijk:
•    Handelen in strijd met goed huurderschap (art. 7:213 BW).
•    Handelen in strijd met het bestemmingsvereiste van de woning (art. 7:214 BW).
•    Handelen in strijd met nader uitgewerkte huurdersverplichtingen in de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst (meestal een clausule met een uitdrukkelijk verbod om wiet te telen in de woning).
•    Ontbinding huurovereenkomst op grond van een gerechtvaardigde tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst (art. 6:265 lid 1 BW).

Is een corporatie na uitzetting verplicht om een nieuw onderkomen te zoeken voor deze huurder?
Woningcorporaties zijn niet verplicht om na uitzetting een nieuw onderkomen te vinden voor de huurder.

Hoeveel mensen worden jaarlijks uitgezet wegens wietteelt?
Uit de Corporatiemonitor 2015 (deelname 182 corporaties) bleek dat corporaties in 2015 275 personen hebben uitgezet vanwege hard- en softdrugs.

Bron: AEDES