Burgemeesters willen variatie in wiet proef

Canopy kaskweek

Het zijn niet alleen de burgers en experts die allemaal hun eigen mening hebben over de voornomen proef legalisering wietteelt. Ook vele burgemeesters hebben zo hun eigen idee. En die pleiten dan ook voor verschillende experimenten.

‘We willen niet de uniforme experimenten uit het regeerakkoord, maar juist verschillende’, zegt Paul Depla, burgemeester van Breda. ‘We hebben verschillende antwoorden op verschillende vragen nodig’, aldus wethouder Victor Everhardt uit Utrecht.

Wietautomaten in Rotterdam en social cannabis clubs in Utrecht zijn er zomaar twee. Maar er zijn meer plannen geopperd en de gemeenten vrezen dat de overheid maar één uniforme proef zal toestaan en ze hopen dan ook op nauw overleg tussen de overheid en de gemeenten.

We zien dat er landelijk al een discussie ontstaat zonder dat de overheid het plan nog maar een klein beetje vorm heeft gegeven. Mogelijk is dit opzettelijk gedaan om te zien hoe het debat zicht ontwikkelt en hoe de burgemeesters er zelf over denken. Het is te hopen dat de overheid zeer zorgvuldig te werk gaat en goed luistert naar wat er eigenlijk precies speelt onder de burgers die baat hebben bij het gebruik van cannabis. Maar dat luisteren naar burgers daar schort het bij onze overheid nogal eens aan.

Door Flappie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *