Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Depla teruggefloten door rechter

dec 1, 2017
hamer rechtbank

De burgemeester van Breda, Depla, had een café in de stad niet mogen sluiten. Dat oordeelde de rechtbank vandaag.

Bij een inval in café Corner Club in Breda in het voorjaar trof de politie drugs aan en dat was voor burgemeester Paul Depla aanleiding om de tent meteen te sluiten. De rechter was het daar niet mee eens want er blijkt namelijk geen verband te zijn tussen de overtreding en het café aan de Baliëndijk. De gevonden drugs waren weliswaar niet alleen voor eigen gebruik, maar het was niet de bedoeling om deze in of vanuit het café te verkopen.

De man die de drugs op zak had, gaf tijdens een eerdere zitting aan dat de drugs bestemd waren voor zijn vrienden op een feestje bij hem thuis. De burgemeester stelde dat uit deze verklaring blijkt dat de drugs niet bestemd waren voor eigen gebruik, maar ook voor het verstrekken aan anderen. Daar is de rechter het dus niet mee eens.