Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Kamerlid volhardt in zaak van Laarhoven

nov 30, 2017
Laarhoven kabinet

Vera Bergkamp is Tweede Kamerlid voor de partij D66 en vooralsnog lijkt zij de enige in het politieke landschap die zich bekommert over het lot van onze landgenoten Johan van Laarhoven en Tukta. Bergkamp verzocht het kabinet om een reactie op 18 september en heeft tot op de dag van vandaag niets gehoord.
Johan en Tukta zitten in een Thaise gevangenis. Gedetineerd zijn in Thailand wordt ook wel eens vergeleken met “de hel op aarde”. Zij zijn weggerukt van hun kinderen, familie en vrienden.

Van Laarhoven is in Thailand veroordeeld tot 103 jaar cel vanwege het witwassen van het geld dat hij, volstrekt legaal, met zijn Brabantse coffeeshops van The Grass Company heeft verdiend. In de civiele procedure die zijn advocaten hebben aangespannen tegen de staat, probeert Van Laarhoven te bewijzen dat zijn veroordeling in Thailand de schuld is van de Nederlandse justitie. Justitie speelt namelijk een dubieuze rol in deze langslepende en vervelende kwestie.

In het kader van een eigen strafrechtelijk onderzoek tegen Van Laarhoven en coffeeshopketen The Grass Company  vroegen die de Thaise autoriteiten om ‘al het mogelijke te doen ‘ om bewijs te verzamelen tegen de Tilburger. Amper een week later sloeg Thailand Van Laarhoven in de boeien. Sindsdien verblijft hij met tientallen andere gevangen in één cel en slaapt hij op een betonnen vloer. ZIjn gezondheid is hard achteruit gegaan de laatste jaren.

Overheid faalt in bescherming burgers

En ongeacht het feit wat er van de verdenkingen die Justine jegens van Laarhoven heeft uiteindelijk waar is, – dat is ook aan de Nederlandse rechter om uiteindelijk een oordeel te vellen –  het is de Nederlandse overheid die een eigen staatsburger laat wegkwijnen in een land waar het zeer slecht gesteld is op het gebied van mensenrechten. De mensenrechten in Thailand zijn werkelijk vreselijk te noemen. Het is niet voor niets dat Thailand jaarlijks verder afzakt op de lijst van mensenrechtenschenders van Human Rights Watch.
Hoe kan het zo lopen dat de overheid, die als taak heeft haar staatsburgers te beschermen, zo laks is met de zaak van Laarhoven? Er zijn meerdere mogelijkheden voor een overheid om verzoeken in te dienen of om druk uit te oefenen op de Thaise overheid.
Zo moet Johan van Laarhoven in Nederland komen getuigen in de civiele procedure die zijn advocaten hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Rechter-commissaris D. Glas  heeft de Nederlandse staat opgedragen om dat te regelen. Maar de overheid doet of haar neus bloedt. Het kan toch niet zo zijn dat er sprake is van rancune omdat van Laarhoven in Nederland verdacht wordt van een aantal strafbare feiten? Ter verdediging van deze verdenkingen komt van Laarhoven graag naar Nederland om zich te verdedigen.

Vandaag schreef Vera Bergkamp een Tweet waarin ze haar teleurstelling uitte dat er nog steeds geen reactie is gekomen van het kabinet:

Julio Poch kon ook niet op steun rekenen

Vandaag werd Julio Poch in Argentinië vrijgesproken van zijn vermeende rol bij de dodenvluchten nadat hij acht jaar in een Argentijnse cel heeft gezeten. Ook in deze zaak heeft de overheid het nagelaten om zich positief voor een staatsburger in te zetten. Sterker nog, de overheid zou een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de mogelijkheid om Poch in Spanje op de luchthaven aan te laten houden.

Geen aandacht van de overheid voor van Laarhoven

Daar waar onze overheid zo soft omgaat met mensen die hier als gast uit een ander land misdaden begaan, daar laten ze hun eigen staatsburgers overzee ernstig in de steek. Ze voeren in de Tweede Kamer liever debatten over Zwarte Piet of over sluitingstijden van de supermarkten in een Christelijk dorp dan over een zaak waarbij een Nederlander mensonterende toestanden moet ontberen in een land ver weg.

Je moet wel een hart van staal hebben als je na het zien van de onderstaande documentaire beseft dat een Nederlander in deze gevangenis zit omdat hij in Nederland volstrekt legaal onder het gedoogbeleid geld heeft verdiend.

#justiceforjohan
www.justiceforjohan.nl

https://www.youtube.com/watch?v=J8cBAOvmSLk