Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Drugsinvoer via bagageafhandeling Schiphol

sep 22, 2022

In een omvangrijk onderzoek naar drugsinvoer via de bagagelijn op de luchthaven Schiphol, heeft het Openbaar Ministerie (OM) gevangenisstraffen geëist van 32 maanden tot 9 jaar. In totaal staan twintig verdachten terecht voor het invoeren van ruim 117 kilo onderschepte harddrugs met een straatwaarde van miljoenen euro’s. De verdachten handelden in wisselende samenstelling en vanuit verschillende rollen. Ook de duur en intensiteit van hun betrokkenheid varieerde.

Start onderzoek

In augustus 2017 startte de Koninklijke Marechaussee onder leiding van het OM een opsporingsonderzoek naar aanleiding van informatie over een omvangrijke en internationaal opererende groepering, die forse winsten zouden genereren met de smokkel van verdovende middelen vanuit het Afrikaanse continent naar Schiphol. Gedurende het onderzoek naar de opdrachtgevers en de logistieke lijnen, bleek ook betrokkenheid van een vaste groep Schipholmedewerkers. Een jaar na de start van het onderzoek werden een nu 58-jarige man en 48-jarige vrouw uit Almere aangehouden voor het vervoeren van 27,5 kilo harddrugs. Het merendeel van de overige verdachten is daarna gespreid aangehouden. Ondertussen gingen de criminele activiteiten gewoon door. ‘’De aanhouding van de één vormde de mogelijkheid voor de ander om zijn plek in te nemen en hogerop te komen’’, aldus de officier van justitie ter zitting.

Crimineel samenwerkingsverband

In deze omvangrijke zaak verwijt het OM de verdachten het medeplegen van invoer van verdovende middelen, dan wel medeplegen van voorbereidings- en bevorderingshandelingen daarvan. De rollen van de verdachten varieerden: organisator (opdrachtgever aan de verzendkant of aan de ontvangende kant), tussenpersoon, regelaar, of uitvoerder. Twaalf verdachten waren Schipholmedewerkers die werkzaam waren in de bagagekelder, sleepdienst, catering of schoonmaak. Een ander deel van de verdachten had in het verleden op Schiphol gewerkt. Zij hielden zich, samen met verdachten buiten de luchthaven, op structurele wijze bezig met de invoer van grote hoeveelheden verdovende middelen. Volgens het OM is daarmee sprake van een georganiseerd crimineel samenwerkingsverband.

Werkwijze, zo ging het

De verdachten gingen bedrijfsmatig te werk: de eigenaar van een bagagestuk met verdovende middelen gaf opdracht deze zending op Schiphol te onderscheppen, weg te voeren en af te leveren. Zodra de klus was aangenomen, werden diverse Schipholmedewerkers in stelling gebracht. Iemand haalde de betreffende koffer uit de bagagestroom, een ander bracht de koffer van het Schipholterrein af, en weer een ander nam de koffer aan en bracht die naar het afgesproken afleveradres. De invulling van deze criminele diensten gebeurde door een vaste poule Schipholmedewerkers die daarvoor financiële vergoedingen ontvingen.

Ondermijning

De verdachten beschikten vanuit hun functie op de luchthaven over een zogeheten Schipholpas. Die pas geeft toegang tot delen van het beschermd gebied op de luchthaven. De officier ter zitting: ‘’Verdachten hebben hun Schipholpas welbewust misbruikt. Door het misbruiken van hun functie hebben zij de luchthaven Schiphol van binnenuit aangetast.’’ Het OM rekent het verdachten zwaar aan dat zij hun functie op de luchthaven hebben misbruikt. Met hun handelen hebben zij het systeem van controle op de internationale drugshandel op Schiphol ondermijnd.
 

Hoge strafeisen

Het OM beschouwt tien verdachten als organisatoren en opdrachtgevers van de drugsinvoer. Tegen hen eist het OM onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de vier en negen jaar. De hoogste eis was tegen een 49-jarige man vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de verzending, invoer, financiële afwikkeling, ontvangst en verdere verspreiding van de drugs.

Cruciale rollen voor vijftal

Vijf verdachten hebben volgens het OM een cruciale logistieke rol vervuld in het drugsproces. Twee van hen, twee 58-jarige voormalig Schipholmedewerkers uit Amsterdam en Almere, hebben daarbij Schipholcollega’s selectief ingezet voor criminele werkzaamheden, zoals drugsvervoer tussen airside en landside, en uithalen en overdragen van de bagage. Tegen hen eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achtenhalf jaar. De overige verdachten hoorden ruim drieënhalf jaar tot vijfenhalf jaar tegen zich eisen.

Vier uitvoerders

Tegen vier meer uitvoerende verdachten – maar onmisbare schakels in het criminele proces – eist het OM onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 32 maanden tot ruim vier jaar. Voor één verdachte, een 48-jarige man uit Badhoevedorp, eist het OM vrijspraak.

Bron: Openbaar Ministerie