Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Effecten cannabisreguliering USA

jun 19, 2017

In het door Trimbos uitgebrachte rapport ‘Cannabisregulering in de Verenigde Staten: modellen en effecten op het terrein van de volksgezondheid’, dat gaat over de impact van de legalisering en de regulering van cannabis op de volksgezondheid in vier staten van de Verenigde Staten in de periode 2012-2016. Lezen we dat harde conclusies trekken nog te voorbarig is.

In het rapport (geschreven in opdracht van het ministerie van VWS) worden de kenmerken van het beleid rond de productie, transport, verkoop, bezit en gebruik van recreatieve cannabis in de staten Colorado, Washington State, Oregon en Alaska geïnventariseerd. Daarnaast worden de maatregelen beschreven waarvan verwacht wordt dat deze de gezondheidsrisico’s beperken. De onderzoekers bogen zich over documenten van controlereden instanties, wetenschappelijke literatuur en andere bronnen.
In alle vier staten was al jaren voor de legalisering van cannabis het gebruik van medische marihuana toegestaan. Cannabis werd gelegaliseerd na goedkeuring van de bevolking van deze staten door middel van referenda. De cannabisreguleringswetten in de vier Amerikaanse staten leggen het primaat van het reguleringsproces niet bij de volksgezondheid, maar de gezondheidsrisico’s worden in de praktijk via de ingevoerde wet- en regelgeving gedeeltelijk beperkt.
De regulering van cannabis lijkt op hoe de productie en de verkoop van alcoholische dranken in de VS is geregeld. Hiermee lijkt cannabis een gewoon consumentenproduct te worden. Voor de teelt en de verkoop kunnen bij de overheid licenties worden aangevraagd. Lokale overheden hoeven niet toe te staan dat er cannabis op hun gebied wordt geteeld of verkocht.
Dit heeft er toe geleid dat er een bloeiende industrie is ontstaan waarbij sommige staten zoveel belastingen ontvangen dat het geld tegen de plinten klotst en er zelfs scholen worden onderhouden van inkomsten verkregen uit belastingen op cannabis.

In het algemeen kan worden gesteld dat het toch nog te vroeg is om harde conclusies te trekken over de gezondheidseffecten van de invoering van het recreatief cannabisbeleid.

We blijven de ontwikkelingen volgen uiteraard.