Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Gemeenten in de rij voor experiment

nov 8, 2017

Vanmorgen was er in het Utrechtse Stadskantoor een overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de aanmeldingen van hele rijen gemeenten die mee willen doen aan het experiment van gelegaliseerde wietteelt.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat de overheid een proef met gereguleerde wietteelt wil toestaan in zes tot tien gemeenten in Nederland. Uit het experiment moet dan vervolgens blijken of de criminaliteit in die gemeenten afneemt en of de wiet minder schadelijke stoffen dansel thc bevat. De Utrechtse wethouder Everhardt: “We hebben afgesproken geen wedstrijd tussen gemeenten te organiseren.

De burgemeesters en wethouders van de VNG hebben afgesproken de komende tijd eerst met het kabinet in overleg te gaan over de criteria van de experimenten. Pas daarna wordt de vraag gesteld welke gemeenten of regio’s mee kunnen doen. De VNG zou het liefst een zekere mate van variatie in de experimenten willen aanbrengen om te kunnen onderzoeken wat het beste werkt, maar het is de vraag of de overheid die diversiteit wil toestaan. Werkelijk niemand heeft eigenlijk een idee hoe de overheid voornemens is de tekst van het vage plan in gaat vullen.