Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Cannabis planten

In het vorige regeerakkoord is onder luid (te vroeg) gejuich opgenomen dat de nieuwe regering een proef zal starten met gelegaliseerde wietteelt. Het lijkt een nobel streven natuurlijk want op deze manier lijkt het debiele achterdeur beleid wat al jaren gaande is eindelijk te zijn opgelost. Maar werden we niet blij gemaakt met een dode mus?

Veel vragen

Hoeveel vragen kunnen we ons stellen eigenlijk. We zochten het officiële document van het regeerakkoord even voor jullie op en we citeren het opgenomen voornemen “Experimenten regulering wietteelt”, wat als volgt luidt:

Er komt wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het kabinet komt daartoe zo mogelijk binnen zes maanden met wetgeving. Deze experimenten wordt uitgevoerd in een aantal (middel)grote gemeenten (zes á tien). Doel van de experimenten is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn. De experimenten worden onafhankelijk geëvalueerd, waarna het kabinet beziet wat het te doen staat.

De analyse van deze weinig zeggende passage in het akkoord:
Er komt wet- en regelgeving.
De vraag is natuurlijk: hoe gaat de regering inhoud geven aan deze wet- en regelgeving? Het lijkt een volledige vrijbrief die naar eigen wens is in te voeren. En wanneer dat gaat gebeuren is ook volstrekt onduidelijk. Vooral de gebruikte kreet “zo mogelijk”. Reken er maar op dat we te maken krijgen met uitspraken van bewindslieden zoals “meer tijd nodig”, “verder onderzoek gewenst” of “andere wetten moeten worden aangepast”. 

Zes maanden

En hoe denkt het nieuwe kabinet ‘zo mogelijk’ binnen zes maanden met een nieuwe wet te komen?
Voordat wetsvoorstellen ingediend kunnen worden bij het parlement, moeten ze eerst worden ontworpen, moet de regering erover oordelen en moet de Raad van State worden gehoord. Dit brengt met zich mee dat de totstandkoming van een wet vaak jaren kan duren. Naarmate een wet belangrijker is, duurt de totstandkoming bovendien langer. (bron)

De experimenten zullen worden uitgevoerd in ‘een aantal’ grote gemeenten (zes á tien).
Alweer onduidelijkheid en naar eigen wens in te vullen. Zes, zeven, acht negen of tien gemeenten. Grote steden. Veel burgemeesters van die grote steden staan te popelen om mee te doen aan deze wassen neus, zoals burgemeester Depla van Breda. Opmerkelijk dat burgemeesters in de rij staan voor een proef zonder dat zij op de hoogte zijn van de inhoud en regel- en wetgeving rondom het experiment? Daarnaast zal het in de praktijk natuurlijk onmogelijk zijn om een stad als bijvoorbeeld Amsterdam mee te laten doen want wie gaat in godsnaam alle Amsterdamse coffeeshops dan bedienen van legale wiet…

Het doel is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd kan worden.
Nou, dat kunnen we wel voorspellen. Een professionele kweker zal kwaliteitswiet kweken. En als deze onder toezicht staat en aan de coffeeshops levert met een b.t.w. bonnetje dan is het ook meteen gedecriminaliseerd. Daar hebben we geen evaluatie voor nodig, dat weten we van tevoren.

De experimenten worden onafhankelijk geëvalueerd, waarna het kabinet beziet wat het te doen staat.
Serieus? Onafhankelijk? Wie gaat de complete stroom, van zaadje tot blower dan controleren? Komt er een ministerie van cannabis met controle ambtenaren? Krijgen de milieupolitie en de keuringsdienst van waren er taken bij? Of wordt het allemaal nog veel erger en krijgt het ministerie van landbouw een toeziende taak? In het laatste geval is de hele proef gedoemd te mislukken want de eindbaas van dit ministerie is Carola Schouten van de ChristenUnie en die partij stelt doodleuk: ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien.
Vanuit de Bijbelse norm van publieke gerechtigheid heeft de overheid de opdracht het goede te zoeken voor de burgers, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Recht doen aan slachtoffers van misdrijven, en hun nabestaanden. De Tien Geboden van God, die Christus heeft samengevat in het gebod “ heb uw naaste lief als uzelf en God met heel uw hart” (Matthëus 22) zijn hierbij de leidraad.

En dan resten er nog 2.000 vragen over dit experiment, zoals:

 • hoeveel mogen de legale kwekers leveren aan de coffeeshops
 • hoeveel soorten worden er legaal gekweekt
 • hoeveel thc mag de staatswiet maximaal bevatten
 • wie gaat er toezicht houden op staatskwekers
 • hoe worden staatskwekerijen beveiligd
 • hoe lang gaat de proef duren
 • wordt er straks niet meer illegaal gekweekt (haha)
 • wat gaat een grammetje straks kosten
 • is illegale wiet niet veel goedkoper
 • waarom is de proef niet in heel Nederland
 • hoe herkent de consument legale wiet
 • willen blowers wel legale wiet
 • wat is het doel van dit experiment
 • waarom wordt de thuiskweker niet ontzien voor eigen gebruik

Heel veel vragen en amper antwoorden. Wij denken dat de overheid straks voorspelbaar gaat zeggen dat het experiment is mislukt en dat ze daarmee een handvat hebben om de wetgeving nog verder aan te scherpen en zelfs coffeeshops zullen gaan verbannen uit het straatbeeld.

Maar wie weet slaan we de plank volledig mis en wordt het een geweldig succesvol experiment en roken we over 5 jaar allemaal legaal gekweekte wiet.

Update 2021, de dag na de verkiezingen;

Geen schot

Er zit, hoezo was dit zo voorspelbaar, geen schot in de zaak. Ja, er is bekend welke gemeenten er mee gaan doen aan de proef.

Tien gemeenten mogen meedoen met de wietexperimenten. Alle coffeeshops in deze gemeenten doen dan mee met de proef. 

— Almere
— Arnhem
— Breda
— Groningen
— Heerlen
— Hellevoetsluis
— Maastricht
— Nijmegen
— Tilburg
— Zaanstad

Tien telers

Maximaal tien henneptelers krijgen straks een vergunning om de gereguleerde wiet te gaan leveren aan de coffeeshops in de deelnemende gemeenten. Deze telers gaan ten minste tien soorten wiet kweken en natuurlijk moeten ze voldoen aan strenge voorwaarden wat betreft de kwaliteit en veiligheid, maar er wordt ook gekeken of ze genoeg diversiteit kunnen leveren. Volgens geheel en goed Nederlands gebruik lopen de eerste rechtszaken al van uitgelote kwekers die hun gram (haha) via de rechter proberen te halen.

Redactie

De redactie van dit blog speurt het internet af op zoek naar interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden inzake (smart)drugs. Al het nieuws over headshops en smartshops, drugscrime, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten op de markt. We volgen de nieuwste trends en brengen het nieuws met een grote knipoog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *