Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Locatie tv programma Utopia 3 maanden op slot?

aug 16, 2019

Op de locatie van het televisieprogramma Utopia wordt illegaal wiet gekweekt. En de bewijslast is eenvoudig want één van de inwoners die de wietplanten kweekt, heeft de planten al vele malen op de televisie getoond.

Ook één plant is strafbaar

De stelregel “maar vijf planten mag toch” is al vele malen ontkracht. Zelf het in bezit hebben van één wietplant is in Nederland niet toegestaan. Het is dus weer eens meten met twee maten, want met grote regelmaat klimmen politieagenten over schuttingen om in tuinen van particulieren een paar planten in beslag te nemen.

Politie Hilversum

Tijd voor de politie van de gemeente Hilversum om in actie te komen lijkt ons. Want ook als je meedoet aan een televisieprogramma mag je geen wiet kweken en ben je strafbaar. Tot vijf planten kan je als je vrijwillig afstand doet vervolging voorkomen, maar het mag niet.

Wet Damocles

En na de in beslagname gaat de burgemeester in vrijwel alle gevallen over tot sluiting van het pand voor een periode van tenminste drie maanden. Daarbij doet de burgemeester dan een beroep op de wet Damocles. Wij zien geen reden waarom er voor een televisieprogramma een uitzondering gemaakt zou moeten worden.