Vijf wietplanten, dat mag toch gewoon?

Steeds lezen we op Facebook een groot misverstand en dat is dat veel Nederlanders er van overtuigd zijn dat ze vijf wietplanten mogen hebben omdat er een gedoogbeleid van kracht is in ons land. Maar het mag niet, we leggen uit hoe het zit.

Naar de letter van de Opiumwet is het in Nederland wettelijk niet toegestaan om softdrugs te produceren of te verhandelen. Er bestaan echter landelijke richtlijnen (uitgevaardigd door het College van Procureurs-generaal) over de wijze waarop de wet dient te worden nageleefd. Plaatselijke Officieren van Justitie kunnen van deze richtlijnen afwijken, maar meestal worden zij gevolgd. De landelijke richtlijnen stellen dat als coffeeshops zich aan bepaalde regels houden, tegen verkoop van hasj of wiet in de coffeeshops niet hoeft te worden opgetreden door politie of justitie. Daarmee is de verkoop vrij. Dit niet optreden door politie en justitie heet ook wel het gedoogbeleid.

De Nederlandse wet maakt een onderscheid tussen drugs met een groot risico (harddrugs) en de hennepproducten hasj en wiet (softdrugs). De wet maakt ook nog onderscheid tussen bezit en teelt voor eigen gebruik (tot 5 gram en minder dan 5 planten) en bezit en teelt voor de handel.

Handel en bedrijfsmatige teelt worden door de politie actief opgespoord en bestraft. Bezit en teelt voor eigen gebruik heeft meestal geen gevolgen. Er wordt geen boete opgelegd, maar wel kunnen de hasj en wiet(planten) in beslag genomen worden. Als de eigenaar van de plant afstand doet van de planten dan kan hij of zij zich ontslaan van rechtsvervolging. De agenten in je achtertuin zullen je dus voor het blok zetten: 1. je doet afstand en je hoeft niet voor te komen of 2. je doet geen vrijwillig afstand en de rechter zal de strafmaat bepalen. In beide gevallen gaan je gekweekte planten door de hakselaar.

Indien er sprake is van professionele teelt, ook bij vijf planten of minder dan zal er meestal wel een vervolging plaatsvinden. Er is al sprake van professionele teelt als je planten automatisch water krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.