Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Natriumhydroxide extra snel oplosbaar

dec 2, 2022
Smiley idee

Natriumhydroxide, dat klinkt als een technisch laboratoriumproduct. Maar wellicht ken je het als “gootsteenontstopper”. Het is een gemeen goedje, voorzichtigheid en een noodplan is absoluut vereiste als je met NaOH gaat werken. Bij verantwoord gebruik zijn er nuttige toepassingen als het wordt opgelost in water.

Caustische soda

Als je natriumhydroxide opgelost wordt in water dan heet het natronloog. Droog wordt natriumhydroxide ook caustische soda genoemd, in het Engels “caustic soda”. In voeding zie je het terug op verpakkingen als E524. Het is verkrijgbaar in vlokken ‘flakes’, korrels ‘prills’ of poeder ‘powder’.

Molecuulformule: NaOH

Welk toepassingen voor Natriumhydroxide?

Ooit gehoord van Leonarda Cianciulli, “la Saponificatrice di Correggio” ofwel “de zeepmaakster van Correggio”? Ze sneed haar slachtoffers in stukken en dit is één van haar verklaringen:

“Ik gooide de stukken in een pot, voegde zeven kilo natronloog toe, die ik had gekocht om zeep te maken, en roerde het mengsel totdat de stukjes in een dikke, donkere brij oplosten die ik in verschillende emmers goot en in een nabijgelegen septische tank leegde . Wat betreft het bloed in het bassin, ik wachtte tot het was gestold, droogde het in de oven, maalde het en mengde het met bloem, suiker, chocolade, melk en eieren, evenals een beetje margarine, alle ingrediënten samen gekneed . Ik maakte veel knapperige theecakes en serveerde ze aan de dames die op bezoek kwamen, hoewel Giuseppe en ik ze ook aten.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonarda_Cianciulli

Het verhaal leert ons veel over natronloog: Je kunt er zeep van maken en het is uiterst schadelijk voor huid en ogen. Over haar derde slachtoffer verklaart Leonarda Cianciulli het volgende:

“Ze belandde in de pot, net als de andere twee… haar vlees was vet en wit, toen het was gesmolten, voegde ik een fles cologne toe en na een lange tijd aan de kook was ik in staat om een zeer acceptabele romige zeep te maken . Ik gaf de blokken aan buren en kennissen. De taarten waren ook beter: die vrouw was heel zoet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonarda_Cianciulli

Toepassingen NaOH

 • Logen van hout
 • Productie GHB
 • Ontvetten vloeren
 • Zelf zeep maken
 • Logen van textie
 • Gootsteen ontstoppen
 • Ontvetten
 • Reiniging laboratoriumgereedschappen
 • Verlengen tht datum voedsel
 • Pellen van mandarijnpartjes

Waarschuwing gebruik NaOH

Lees je goed in voor je met deze stof aan de gang gaat, natronloog is geen onschuldige stof. Zorg altijd voor bescherming en een noodplan. Spoelen met water, minuten lang en mogelijk medische zorg, chemische brandwonden openbaren zich namelijk vaak veel later. Neutraliseren met schoonmaakazijn is ook een optie.

HOE WERK JE VEILIG MET NAOH?

 • Zowel natronloog als caustic soda zijn sterk bijtende stoffen; 
 • Vermijd direct contact met het lichaam door aangepaste kleding.
 • Rubber en PVC  zijn zeer goed bestand tegen natronloog en zijn dus aangewezen voor schoeisel, schort en handschoenen; 
 • Het gebruik van een goed afsluitende veiligheidsbril wordt aanbevolen.
 • Bij aanraking met de stof afspoelen met heel veel water en bij inname NIET (laten) braken en direct medische assistentie waarschuwen..

EHBO bij Natriumhydroxide ongevallen

Voor verwerking of gebruik: Draag geschikte veiligheidskleding, handschoenen en veiligheidsbril.

Eerste hulp maatregelen:

 • · Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Aantastingen moeten meteen worden behandeld, aangezien anders moeilijk te genezen wonden kunnen ontstaan.
 • · Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten altijd een arts waarschuwen. Bij acute ademhalingsproblemen, bel 112.
 • · Na huidcontact: Wanneer je huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen. Onmiddellijk met heel veel lauw water en zeep afwassen en langdurig naspoelen.
 • · Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en meteen een arts bezoeken.
 • · Na inslikken: Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Blusmiddelen Brandblusser aangepast aan de brandklasse van de omgeving gebruiken, evt. brandblusdeken. Alle blusmiddelen zoals SCHUIM, WATERSPROEISTRAAL, DROOG POEDER, KOOLZUUR kunnen worden gebruikt. 

Eisen aan magazijnruimten en verpakkingen Bij opslag en bewaring de originele verpakking goed gesloten houden. 

Gebruik bij voorkeur een speciale natriumlepel die bestendig is tegen dit product.

Voortaan extra oplosbaar

Door de kleine korrels, in vaktermen fine prills genoemd, is deze natriumhydroxide extra makkelijk oplosbaar. Dat maakt het geschikt voor vele toepassingen en is door het snelle oplossen ook makkelijker in gebruik en de bereidingstijd wordt ernstig verkort. Vanzelfsprekend is de geleverde natriumhydroxide geschikt om in aanraking te komen met voedsel, of met apparatuur waarmee voedsel wordt bereid.

Natriumhydroxide bestellen

Als je natriumhydroxide goedkoop wilt bestellen, dan klik je hier.

Natriumhydroxide extra fijn, snel oplosbaar
Natriumhydroxide extra fijn, snel oplosbaar