Pandeigenaren verzwijgen aanwezigheid wietkwekers

De Wet Damocles biedt burgemeesters de ruimte om alvast op de stoel van de rechter te gaan zitten. Als er drugs wordt aangetroffen in een pand, dan is de burgemeester met deze wet bevoegd om een pand voor een bepaalde periode te sluiten. En gezien de hoeveelheid sluitingen hebben veel burgemeesters hun roeping als rechter gemist. Maar dat is niet het enige dat mis gaat.

Politie

De politie hamert er onder ieder persbericht op dat we vooral goed op moeten letten met zijn allen. Op wie de huurder van je pand is bijvoorbeeld.

Weet u zelf wat er in uw verhuurde pand gebeurt? Als eigenaar ben je medeplichtig als er in je pand drugs wordt geproduceerd of verhandeld. Of je het nu weet of niet. Als verhuurder loop je het risico dat je opdraait voor kosten van illegaal afgetapte elektriciteit en het opruimen van een kwekerij of lab. Het pand kan zelfs een periode gesloten worden door de gemeente.

Politie

Melden

De politie schrijft: Herkent u foute signalen? Hebt u het vermoeden dat er in uw pand illegale activiteiten plaatsvinden? Bespreek dit dan met uw wijkagent. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem.

Melden niet altijd slim

Wanneer een verhuurder echter goed onderzoek heeft gedaan, regelmatige controles uitvoert en na een periode toch ontdekt dat er bijvoorbeeld wiet gekweekt wordt in zijn pand, dan is melden niet altijd even verstandig. Op het moment van melden begint er namelijk een hoop ellende. De politie valt binnen en het zal ze een zorg zijn dat de deur zo hard wordt ingetrapt dat het kozijn er op half zeven bij hangt. Dan wordt de aangetroffen wietkwekerij ook niet bepaald zachtzinnig afgebroken. En als er elektriciteit werd gejat dan wordt de stroom ook afgesloten van je pand en mogelijk ook het water. Alle schade is voor rekening van de verhuurder.
En dan komt als de genadeslag voor de brave burger nog, want de burgemeester zal het pand voor enige maanden sluiten. Maanden waarin je als melder niet kunt verhuren, je schade niet kunt repareren, maar wel kunt sparen om de gestolen energie terug te betalen.

Participeren

Participeren kan je leren. Als je een wietkweker ontdekt in je pand dan ben je links- of rechtsom de klos. Als je de zaak meldt dan krijg je het eerder genoemde scenario, maar als je geen melding maakt dan heb je nog een kleine kans dat het goed gaat. Dan is de verleiding wel erg groot om je eigen gedoogbeleid op te stellen door iets meer huur te vragen en een oogje toe te knijpen. Want als ze de kweker pakken dan ga je als eerlijke verhuurder toch voor gaas.

Redactie

De redactie van dit blog speurt het internet af op zoek naar interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden inzake (smart)drugs. Al het nieuws over headshops en smartshops, drugscrime, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten op de markt. We volgen de nieuwste trends en brengen het nieuws met een grote knipoog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.