Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Petro van Colombia verklaart oorlog tegen drugs failliet

aug 11, 2022

Slecht nieuws voor Ministers van justitie en de burgemeester van Rotterdam, die snoepreisjes naar Colombia meepakten onder de vlag van de oorlog tegen drugs. De nieuwe president van het land zegt dat de oorlog tegen drugs na 40 jaar toch echt compleet failliet is.

Na veertig jaar

Na veertig jaar oorlog is de aanpak volgens hem gefaald en hij pleit voor sterke maatregelen om drugsgebruik te voorkomen. Hoogleraar forensic business studies Bob Hoogenboom bespreekt dat in NOS Met het Oog op Morgen. Koren op de molen van onze redactie is dat Petro ons geheel naar de mond praat en zegt dat de legalisering uiteindelijk zal lijden tot minder – ja je leest het goed, MINDER – criminaliteit.

“Het gebruik neemt niet af, de prijzen dalen en de kwaliteit wordt beter. Alles wat er militair en justitieel en qua preventie tegenaan wordt gezet, heeft weinig effect. Sterker nog, er zijn negatieve gevolgen van de war on drugs. Tienduizenden doden in de verschillende Zuid-Amerikaanse landen, grootschalige corruptie en de overheid opereert steeds verder buiten de rechtstaat met verregaande bevoegdheden omdat ze zo gedreven zijn om successen te halen.”

NPOradio1

foto:

De Samantha Power USAID – PowerUSAID, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121524112

Wij schreven een onophoudelijke stroom van artikelen over de volslagen zinloze oorlog tegen drugs.