Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Pharma blijft cannabis blokkeren

nov 13, 2017
WietWiet (geen hennep!)

Zorginstituut Nederland meldt dat minister Bruins voor Medische Zorg geen aanleiding heeft om medicinale cannabis te herbeoordelen. Dit is op basis van recente wetenschappelijke publicaties. Hierdoor blijft cannabis uit het basispakket. De halve wereld denkt hier overigens anders over en bovendien drijven dergelijke beslissingen weer talloze patiënten de illegaliteit in.

Op dit moment zijn cannabisproducten geen onderdeel van het verzekerde pakket en het Zorginstituut ziet triest genoeg geen aanleiding om te adviseren deze situatie te veranderen. Het kwaliteit van het ‘bewijs’ in onderzoek naar de effectiviteit van cannabis bij verschillende ziektebeelden (zoals chronische pijn, slaapstoornissen, en misselijkheid en duizeligheid door chemotherapie) is gemiddeld namelijk laag. De officiële lezing:

Er is de laatste tijd wel een aantal reviews verschenen over de effectiviteit van cannabisproducten. De algemene strekking van dit onderzoek is meestal dat er sprake is van belangrijke tekortkomingen in de bewijskracht van de studies. Daar waar in onderzoek voorzichtig wordt geconcludeerd dat er bewijs is voor werking, wijst het ook op tekortkomingen, én doen de onderzoekers dringende aanbevelingen voor het dichten van gaten in de bewijskracht via nieuwe en betere studies. Opvallend is verder dat er onder onderzoekers geen brede consensus bestaat over de kracht van het bewijs.

Sinds ruim een jaar is er echter een placebo cannabispreparaat beschikbaar dat qua structuur, smaak en geur overeenkomt met actieve cannabisproducten, maar verwaarloosbare hoeveelheden van de actieve stoffen tetrahydrocannabinol (THC) en Cannabidiol (CBD) bevat. Daarmee kunnen onderzoekers studies opzetten die veel meer bewijskracht genereren dan het nu beschikbare onderzoek. Binnen een beperkt aantal lopende studies maken onderzoekers inmiddels gebruik van deze placebo. Het is te verwachten dat op deze manier de komende jaren meer en betere studies beschikbaar komen, op basis waarvan het Zorginstituut een eventuele beoordeling kan doen.

Het is te hopen dat de regering nu ze niet willen vergoeden de burgers het recht op zelfbeschikking laat houden en daarom wietkweek voor eigen gebruik uit de illegaliteit haalt.