Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Sleepnet door transportbranche deze week

Schiphol

Nederland kent Schiphol, meerdere havens en een goede infrastructuur en dat maakt met name Noord-Holland een aantrekkelijk logistiek knooppunt voor de hele wereld. Om legale goederen te vervoeren, maar ook illegale, zoals wapens en drugs. Om criminele inmenging in de transportbranche tegen te gaan, werd de Transport Facilitated Organized Crime-week georganiseerd. Vier dagen lang werden controles uitgevoerd en voorlichtende gesprekken gehouden. Het mag wat kosten weer.

Integrale controles

Van maandag 4 tot en met donderdag 7 april werden verschillende integrale controles uitgevoerd in en rond IJmuiden, Schiphol, Alkmaar en Den Helder. In totaal werden ruim 300 voertuigen en veertien bedrijven gecontroleerd. Daarnaast werden nog eens zestien bedrijven bezocht voor een voorlichtend gesprek. Dit deed de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de Douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, het RIEC, het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol en de vier gemeenten waar de actieweek plaatsvond.

Wanneer je met een sleepnet over de bodem sleept over de afstand van enkele kilometers dan weet je 100% zeker dat je iets hebt gevangen als je je net ophaalt. Deze methode is daarop geen uitzondering. Als je 1:1 controleert dan vang je altijd wel iets. De vraag is natuurlijk of we met zijn allen naar een politiestaat willen waarbij je op iedere hoek gecontroleerd wordt.

Redactie

Zes aanhoudingen en 5,5 miljoen illegale sigaretten

Bij de verkeerscontroles zijn zes aanhoudingen verricht: drie personen reden onder invloed, een persoon stond gesignaleerd voor meerdere inbraken, een persoon moest nog zestig dagen in hechtenis zitten en een persoon gaf een valse naam op. Daarnaast zijn in totaal 27 bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor overbelading, verboden messenbezit en het niet hebben van een transportvergunning. Bij een van de bezochte bedrijven in Lijnden werden 5,5 miljoen illegale sigaretten aangetroffen en in beslag genomen. De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Functioneel Parket.

Signalen van criminele inmenging

Tijdens de controles en bedrijfsbezoeken dronken chauffeurs en ondernemers ‘coffee with a cop’. Het doel van deze koffiemomenten was om het bewustzijn rond criminaliteit in de transportsector te vergroten en ook de meldingsbereidheid. In totaal werden hierbij 600 flyers, 300 koffiemokken, 200 waterflessen en 100 muismatten uitgedeeld die met een QR-code verwijzen naar een video over de signalen en gevaren van criminele inmenging.

Integrale aanpak

Het programma Transport Facilitated Organized Crime(TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie richt zich op de faciliterende rol van de transportsector bij de georganiseerde criminaliteit. In iedere eenheid wordt een actieweek georganiseerd in samenwerking met partners. Dit vergroot de slagkracht en zorgt voor meer zicht en inzicht in ondermijnende activiteiten.

Samenwerkende diensten

Bij deze actieweek werkten Eenheid Noord-Holland en de Landelijke Eenheid samen met het Openbaar Ministerie, de Douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol en de gemeenten Haarlemmermeer, Velsen, Alkmaar en Den Helder. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH) ondersteunde de partners bij de voorbereiding. Het RIEC faciliteert partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en stimuleert de samenwerking om de overheid en maatschappij weerbaarder te maken en ondermijning tegen te gaan.

Kosten

Kosten noch moeite worden gespaard en gezien de onbeperkte budgets (…) worden er ook onbeperkt manuren ingezet en speciale teams opgericht. Teams die niet alleen op de actiedagen aan de slag zijn, maar ook in de vaak wekenlange voorbereiding en na afloop weer met evaluaties, opmaken van proces-verbalen en andere administratieve handelingen. En dat allemaal in een volslagen zinloze oorlog.

Alternatieven

Eigenlijk is het alternatief zeer eenvoudig en dat is stapsgewijs legaliseren, ook in omliggende landen. Dat haalt de druk van de criminelen, maar ook zeker van het alsmaar groeiende leger dat zich inzet tegen drugs in alle vormen, behalve alcohol. En je kunt natuurlijk ook gewoon iets leuks kopen in een smartshop. Dat is stukken onschuldiger.

Redactie

De redactie van dit blog speurt het internet af op zoek naar interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden inzake (smart)drugs. Al het nieuws over headshops en smartshops, drugscrime, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten op de markt. We volgen de nieuwste trends en brengen het nieuws met een grote knipoog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *