Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Sluiten, sluiten en nog eens sluiten

jan 8, 2019

De burgemeester in het land zijn een beetje aan het doorslaan en sluiten het ene na het andere pand. Is er iemand die ze kan vertellen dat het sluiten van panden helemaal niets help?

De burgemeester van Reimerswaal, José van Egmond (CDA), maakt bekend dat zij voornemens is het pand aan de Kerkpolder 30 in Krabbendijke voor drie maanden te sluiten vanwege het aantreffen van softdrugs. De gemeente Reimerswaal is, geloof het of niet, zélf eigenaar en verhuurder van het pand, dat in gebruik is als dorpshuis.

Wietkwekerij aangetroffen

Uit politieonderzoek op 12 december 2018 is gebleken dat zich in het pand aan de Kerkpolder 30 in Krabbendijke een in werking zijnde wietkwekerij bevond. Tijdens huiszoeking werd er ook een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen. De politie heeft vervolgens een rapportage opgesteld en de burgemeester geadviseerd over te gaan tot sluiting van het pand. 

Beleidsregels Opiumwet

In de beleidsnota ‘Handhaving artikel 13b Opiumwet” van de gemeente Reimerswaal is vastgelegd hoe wordt omgegaan met het aantreffen van soft- en of harddrugs in een woning of lokaal. Naar aanleiding van de constatering van de politie is de burgemeester, conform het beleid, voornemens om het pand te sluiten voor een periode van drie maanden. Voordat de burgemeester een definitief besluit neemt over het al dan niet sluiten van het pand, zijn de belanghebbenden gisteren, 7 januari, in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te brengen. Een definitief besluit verwacht José over een ruim een week te kunnen nemen.

Reden voorgenomen sluiting

De voorgenomen sluiting van het pand in Krabbendijke is bedoeld om de betrokkenheid van deze locatie bij de georganiseerde drugshandel te doorbreken en eventuele overlast voor de direct omwonenden weg te nemen (redactie: kennelijk verwacht de burgemeester dus dat het pand de komende maanden opnieuw vol staat met wietplanten).

Met een sluiting wil de gemeente een signaal af te geven dat in het pand geen activiteiten meer kunnen plaatsvinden die een gevaar zijn voor de openbare orde. De wetenschap dat een pand deel uitmaakt (of heeft gemaakt) van het criminele circuit kan door omwonenden, gebruikers en bezoekers van het pand als zeer bedreigend worden ervaren. Door sluiting wordt het pand onmiddellijk en voor een ieder kenbaar uit het criminele circuit gehaald, waardoor de rust en het veiligheidsgevoel van de omwonenden, gebruikers en bezoekers kunnen terugkeren. 

We verzinnen de teksten hierboven niet zelf, echt niet. Waarom zou er na drie maanden niet dezelfde dreiging zijn? Wat heeft de sluiting voor zin als je weet dat diezelfde criminele kwekers elders hun activiteiten weer oppakken?