Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Tijd voor een oplossing dumpingen

mei 14, 2018

Vrijdagmorgen werden aan de Lekstraat in Bergen op Zoom, midden in een woonwijk, ter hoogte van garageboxen enkele tientallen vrijwel lege witte en blauwe jerrycans aangetroffen.

Uit testen bleek dat er zoutzuur in had gezeten. Het gaat vermoedelijk om afval van een drugslab. De gemeente heeft het afval laten verwijderen. Donderdag werd in Bergen op Zoom op de Holleweg ook al chemisch afval gedumpt. Hier ging het om 1 vat van 1000 liter en vijf vaten van 200 liter. De politie signaleert in Brabant de afgelopen weken een opvallende toename van het aantal dumpingen en vraagt het publiek daar alert op te zijn.

De politie noemt de situatie zorgelijk. Laboratoria voor synthetische drugs zijn een gevaar voor de omgeving. Naast de milieuschade en gezondheidsrisico’s kosten de dumpingen van drugsafval de belastingbetaler handenvol geld. Vanaf 17 april 2018 gaat het in MW-Brabant om 14 dumpingen.

De productie van synthetische drugs is kennelijk op een hoog niveau en dat er geen einde aan komt dat is een feit. Tijd om eens over andere oplossingen na te gaan denken aan de kant van de overheid, maar ook om de heren producenten er op te wijzen dat het natuurlijk echt stijlloos is om het drugsafval in de natuur te dumpen. Plaats het dan op de verharde weg ergens op een industrieterrein of zo.