Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Wallen steeds meer Groen Links domein

okt 6, 2022
Wallen

Amsterdam – In het weekend van 29 september tot en met 1 oktober heeft de politie tijdens een actie in het Wallengebied 69 aanhoudingen verricht en 53 gebiedsverboden uitgereikt. Deze actie, die regelmatig wordt gehouden, is bedoeld om overlast van voornamelijk straatdealers tegen te gaan, maar ook wordt tijdens deze dagen opgetreden tegen andere vormen van overlast zoals zakkenrollerij, straatroven en het verstoren van de openbare orde.

Herkenbaar en onherkenbaar

Drie nachten lang gingen politieagenten herkenbaar en onherkenbaar het gebied in en boekten mooie resultaten. In totaal werden 25 straatdealers in de kraag gevat die nepdrugs en/of echte drugs verkochten. Alle vormen van (nep)drugs werd in beslag genomen en vernietigd.

Zakkenrollerij

Maar ook werden twaalf personen aangehouden voor zakkenrollerij waarbij onder andere veelvuldig gebruik werd gemaakt van de zogenaamde voetbaltruc.  Bij deze truc worden doelwitten afgeleid omdat de zakkenrollers een soort dansje met hen te doen. Op deze manier maken zakkenrollers veel waardevolle spullen buit.

Gebiedsverboden

Naast de aanhoudingen, kregen 53 personen een gebiedsverbod van 24 uur opgelegd. Ook kreeg één persoon een gebiedsverbod van drie maanden uitgereikt. Dit is een bestuurlijke maatregel genomen door de gemeente.

Overige strafbare feiten

Naast de gebiedsverboden en aanhoudingen, werden ook processen-verbaal opgemaakt voor o.a. de volgende feiten; bedelen, verstoren openbare orde, openbare dronkenschap, wapenbezit, niet kunnen tonen geldig identiteitsbewijs en het niet voldoen aan een bevel of vordering.

Aangehouden verdachten

De op vrijdag en zaterdag aangehouden verdachten werden allemaal naar het politiebureau gebracht waar een parketsecretaris (Openbaar Ministerie) direct zeer veel zaken heeft afgedaan met een dagvaarding of strafbeschikking.

Aanpak en samenwerking 

Politie, OM en gemeente werken nauw samen in de aanpak van straatdealers in het Wallengebied. De politie treedt regelmatig op tegen de dealers (en andere overlast) met gerichte handhavingsacties. Tijdens deze acties is het OM in het politiebureau aanwezig voor directe afdoeningsbeslissingen. Verdachten krijgen daardoor, naast een bestuurlijk gebiedsverbod, direct een OM-beschikking of dagvaarding voor een zitting op korte termijn mee. Daarnaast wordt de dagopbrengst afgepakt waardoor de handel minder lucratief wordt.