Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Wietdrones boven mais toegestaan

nov 15, 2017
Limburgse guerrillakwekers moeten het komend voorjaar op zoek naar frisse locaties want Minister Dekker voor Rechtsbescherming staat het vliegen met drones die moeten zoeken naar wiet in de mais toe.

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, ziet ‘geen onnodige beperkingen voor de inzet daarvan’. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Aantasting van de privacy is in dit geval niet echt een probleem’, vindt de bewindsman. Normaal geldt dat burgers of bedrijven alleen drones voor cameratoezicht mogen inzetten als de situatie daartoe aanleiding geeft. Dat kan het geval zijn als op een bepaald terrein dat eigendom van die burger of dat bedrijf is, regelmatig diefstal of inbraak plaatsvindt of als er sprake is van vernielingen. Ook moet duidelijk zijn dat andere, minder ingrijpende maatregelen als het plaatsen van hekken of verlichting of extra surveillance niet toereikend zijn. Verder zal de verantwoordelijke duidelijk moeten aangeven dat hij met behulp van drones cameratoezicht uitvoert. Is dat niet kenbaar gemaakt, dan is hij strafbaar in verband met regelgeving rondom privacy.

Dekker vindt echter dat de controle van maisvelden met behulp van drones op aanwezigheid van wietplantages in een andere context moet worden gezien. “De kans dat de inzet van drones in dat geval tot het verwerken van persoonsgegevens leidt, is vrijwel nihil”, aldus Dekker. Van belang is wel dat de drones zo worden ingezet dat zij zo min mogelijk beelden van wegen en paden om en door deze velden maken, omdat anders de kans toeneemt dat ook beelden van mensen worden gemaakt.

In het verleden zochten politiehelikopters naar drugs in maisvelden, maar dat is gestopt. Limburgse boeren besloten daarom met drones met camera’s de velden te gaan afspeuren. Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) moeten 500 percelen worden gecontroleerd.

Gelukkig is dit straks allemaal niet nodig als de proef met het legaliseren van de wietteelt van start gaat want dan is de locatie van alle legale kwekers bekend en zullen illegale kwekers er geen brood meer in zien om maisvelden vol te zetten… 😉