Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Zeeland omgedoopt tot Noord Korea aan zee

nov 17, 2017

Zeeland is in één klap de provincies Limburg en Groningen overstegen en staat met stip op de eerste plek van de provincie met het meest achterlijke beleid van het hele land. De dertien Zeeuwse burgemeesters gaan namelijk op Koreaanse wijze een einde maken aan drugsoverlast.

De burgervaders, afkomstig uit de vorige eeuw, hebben hierover afspraken gemaakt in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Bij het aantreffen van meer dan een halve gram harddrugs wordt voortaan zonder meer overgegaan tot het sluiten van een pand omdat er dan wettelijk gezien sprake is van een handelshoeveelheid.

Bij het aantreffen van softdrugs werd in sommige gemeenten eerst een waarschuwing gegeven. Voortaan zal ook hier eerder worden overgegaan tot directe sluiting. Bij meer dan 5 gram softdrugs is sprake van een handelshoeveelheid. De hoeveelheid softdrugs, de mate van professionaliteit en de criminele achtergrond van betrokkene(n) wegen mee bij de beslissing een woning, loods of ander pand voor maximaal 2 jaar te sluiten.

,,Het beleid is een gezamenlijke vuist tegen ondermijnende criminaliteit. Het biedt duidelijkheid naar de handhavers en zeker ook naar de overtreders van de wet”, aldus de Zeeuwse burgemeesters in een gezamenlijk persbericht.

Ook in het handhaven van de regels voor coffeeshops kiezen de burgemeesters voor een gemeenschappelijke aanpak. Overigens zijn alleen in Vlissingen, Terneuzen en Goes nog coffeeshops met een gedoogverklaring open.

We stellen dus voor om aan de grens van de provincie waarschuwingsborden te plaatsen, hoge hekken met prikkeldraad en wachttorens en om in iedere straat speakers op te hangen waaruit vier keer per dag het Zeeuwse volkslied zal klinken. En uiteraard krijgt iedere verrader extra privileges.

Er was al geen ruk te doen in deze afvallige provincie waar de hele polder naar vis stinkt, maar nu voorspellen we dat de hele tent compleet opgedoekt kan worden.