Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Vera Bergkamp stelt Kamervragen inzake proef wietteelt

dec 18, 2018

Het Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft vandaag schriftelijk Kamervragen ingediend gericht aan de eindbaar van Medische Zorg B.J. Bruins en het Justitiële opperhoofd Grapperhaus. 

Slechte communicatie

Veertje maakt zich zorgen over de communicatie tussen alle partijen over de op handen zijnde proef legalisering wietteelt. Want het rommelt aan alle kanten en Grapperhaus lijkt amper te luisteren naar de signalen uit het land. 

Niet naar burgers luisteren

Het lijkt wel gemeengoed te worden daar in Den Haag, om niet naar de burgers te luisteren. En knappe poging van Bergkamp waarbij we verwachten dat de antwoorden op haar vragen weer een heleboel gedraai op zal gaan leveren.

Dit zijn de gestelde Kamervragen:

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid over betere communicatie rondom de experimenten gesloten coffeeshopketen (ingezonden 18 december 2018)

1
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving in verschillende media over het dalende animo voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen? 1)

2
Deelt u de mening dat het mogelijk dalende animo bij gemeenten mede kan worden
veroorzaakt door een aantal hardnekkige misverstanden over de vormgeving van het experiment, zoals dat bij voorbaat vast zou staan dat na vier jaar het experiment stopt en terug moet worden gegaan naar de huidige situatie, ongeacht het resultaat (wat niet klopt)?

3
Kunt u uiteenzetten hoe het volgens u kon gebeuren dat er zoveel misverstanden zijn ontstaan?

4
Bent u bereid actief deze misverstanden bij gemeenten weg te nemen? Zo ja, hoe wilt u hierbij te werk gaan?

5
Kunt u uitleggen hoe u in de toekomst wil voorkomen dat bij gemeenten niet duidelijk is hoe de vormgeving van het experiment eruit ziet?

6
Hoe gaat u waarborgen dat gemeenten in de komende maanden precies te weten komen waartegen ze ‘ja’ of ‘nee’ zeggen, als het gaat om aanmelding voor deelname aan het experiment?

7
Deelt u de indruk dat de procedure tot en met de aanmelding op dit moment bij gemeenten onvoldoende duidelijk is? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen? Zo nee, waaruit maakt u op dat dit wel voldoende duidelijk is?

8
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór de plenaire behandeling van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen?
 
1) https://www.trouw.nl/home/gemeenten-willen-niet-meedoen-aan-te-strenge-wietproef~a2115887/

Indiener
Vera Bergkamp, Kamerlid D66Gericht aan
B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgGericht aan
F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid