Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

CBD in het verkeer, hoe zit dat

nov 26, 2018
speekseltest

Steeds meer mensen gebruiken om uiteenlopende redenen CBD en ze nemen ook deel aan het verkeer. CBD wordt gewonnen uit hennep, dus mag je wel deelnemen aan het verkeer dan eigenlijk?

In vrijwel alle CBD producten zit niet alleen CBD, maar ook een heel klein percentage THC. Dus is het niet vreemd dat CBD gebruikers zich afvragen of je de weg wel op mag als je CBD hebt gebruikt want je neemt tenslotte ook een kleine dosis THC tot je.

Deelname verkeer met CBD in je lichaam

De wetgever is duidelijk, want in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen wordt er een grenswaarde aan THC gesteld. Dat betekent dat verkeersdeelnemers niet boven de grenswaarde mogen komen voor ze in overtreding zijn. En die grenswaarde is vastgestel op 3µg (3 microgram) per liter bloed.
En we kunnen je meteen geruststellen, want als je CBD gebruikt dan ga je deze waarde nooit halen. Daarvoor zit er simpelweg te weinig THC in CBD producten.

Let wel op: we spreken hier over gecertificeerde CBD producten die getest zijn in een laboratorium. Dus niet over de CBD die je neefje zelf in de schuur maakt of die je op schimmige websites of in Marktplaats advertenties terugvindt.

Speekseltest politie

Vanaf juli 2017 beschikt de politie over een speekseltest. Wanneer ze vermoeden dat je onder invloed bent van verdovende middelen terwijl je deelneemt aan het verkeer, dan kunnen ze vragen om je speeksel te testen. En die testen zijn best nauwkeurig, want ze reageren al op 15 ng (nanogram). Als dat het geval is moet je mee naar het politiebureau zodat ze je bloed kunnen testen om een exacte waarde vast te stellen.

Een speekselonderzoek bestaat volgens artikel 8 lid 1 van het Besluit uit het door middel van een speekseltester (meestal een wattenstaafje) afnemen van speeksel in de mondholte van de bestuurder en het aflezen van het resultaat van de speekseltester of het uitlezen van het bij die tester behorende apparaat. Op grond van dat artikellid mag alleen maar gebruik worden gemaakt van de speekseltester die de Minister van Veiligheid en Justitie bij ministeriële regeling heeft aangewezen. De minister zal een speekseltester pas aanwijzen als die een voldoende betrouwbaar onderzoeksresultaat oplevert en derhalve als voorselectie-middel kan worden ingezet.

Speeksel- en bloedtesten reageren alleen op cocaïne, amfetamine, thc en mdma of vergelijkbare stoffen. De hoeveelheid CBD wordt dus niet vastgesteld en is ook niet van belang omdat het geen invloed heeft op jouw functioneren in het verkeer.

Twee soorten

Op het moment van schrijven (26 november 2018) gaat de politie alleen met je bloed naar het laboratorium als er sprake is van een combinatie van drugs en alcohol of meer dan één soort drugs. Dit is omdat de capaciteit van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) niet toereikend is.

Capaciteit NFI

Het NFI stelt vervolgens met bloedonderzoek het type drug en de concentratie vast. Justitie kan de uitslag gebruiken als bewijslast. Volgens het NFI werd bij de invoering van de speekseltest gerekend op ongeveer 130 bloedmonsters per maand. Agenten blijken de test veel vaker in te zetten.

Rijden met CBD kan gewoon

CBD in je lichaam beïnvloedt op geen enkele wijze je vermogen om veilig deel te nemen aan het verkeer. Het heeft geen enkele invloed op je alertheid of inschattingsvermogen. Je bent dus gewoon nuchter als je met CBD in je lichaam deelneemt aan het verkeer.

Verkeer en CBD hoe zit dat