Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Einde drugs en drugscriminaliteit in Nederland

okt 21, 2019
ondermijning

Het kabinet zet een breed offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Er wordt ingezet op versterking van de aanpak van de criminele (drugs)industrie en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties waardoor ondermijning dreigt.

Advocaat Wiersum

“Met de recente moord op de advocaat Wiersum is wederom een grens overschreden. We moeten opkomen voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze open samenleving”, zo stelt het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

100 miljoen voor fonds

Het kabinet heeft bij zijn aantreden de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd met onder meer de 100 miljoen euro in het anti-ondermijningsfonds en wetgeving. Het offensief wordt nu verbreed en versterkt met een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen en extra investeringen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt in het voorjaar van 2020 met een uitgewerkt plan met focus op: oprollen, afpakken en voorkomen. 
* Kennelijk speelt nog steeds de gedacht bij de overheid dat drugs te verbannen is uit de samenleving. Dat dachten ze 30 jaar geleden in Amerika ook…

Oprollen

Er wordt gewerkt aan de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) bij de landelijke eenheid van de politie dat kan schakelen op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Het interventieteam bestaat uit verschillende specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing van onder meer de politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Hierbij worden de mogelijkheden van informatiedeling waar nodig vergroot.

Afpakken

Het MIT zet in op het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators, het verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen en opwerpen van barrières voor misbruik van de legale economie en infrastructuur. De aanpak is intelligence gedreven en gericht op het blootleggen van criminele geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt meer samengewerkt met private partijen, zoals branches en bedrijven. Voor het operationeel krijgen van het team specialisten wordt ingezet op versnelde opleiding en werving. 
* De grote kopstukken bevinden zich helemaal niet in Nederland, dus zijn dergelijke teams altijd beperkt tot internationale samenwerking. En die verloopt niet altijd even vlotjes.

Voorkomen

Er wordt geïnvesteerd in bewaken en beveiligen. Vertegenwoordigers van de rechtsstaat – rechters, officieren van justitie en advocaten – moeten hun werk zonder beperking of angst kunnen blijven doen. Hierbij is ook een weerbaar (lokaal) bestuur nodig. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen moet daarom structureel aandacht zijn.
* Een goeie zaak, al kunnen niet alle betrokkenen permanent beveiligd worden natuurlijk.

Afglijden

Om te verhinderen dat kwetsbare personen worden geïntimideerd en/of verleid om af te glijden naar criminaliteit, werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega’s van BZK, OCW, VWS en SZW. In de preventieve aanpak wordt gebiedsgericht gewerkt langs de sporen onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren ook in Rotterdam-Zuid is gebeurd. De departementen en lokale partijen werken samen om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad.
* kansarme jongeren zullen blijven kiezen voor het snelle geld en worden geholpen om goed onder de radar te blijven. Ze zijn vies van onderwijs en een gewone baan.

Legaliseren*

*Alsmaar wordt de strijd ingezet op de bestrijding van verschillende soorten drugs. Maar loont het de moeite wel om vele miljarden euros stuk te slaan, terwijl drugs zoals cannabis en xtc aantoonbaar niet schadelijk zijn? Waarom is er nooit een fatsoenlijk debat op Europees niveau over de legalisering van drugs? Dit is het duizendste artikel over het feit dat justitie het nu echt gaat aanpakken.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

  • toevoeging redactie Wapwinkel blog