Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Ontnemingsschikking en procesafspraken in drugszaak

feb 2, 2023
Drugsdealers voor de rechter

In de strafzaak 26Lyons heeft het OM met een van de verdachten een schikking getroffen van 2,25 miljoen euro om het wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. De verdachte heeft ingestemd met een betaling in twee termijnen.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Daarnaast zijn met de 49-jarige verdachte G.F. procesafspraken gemaakt over de eis van het Openbaar Ministerie. In plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar zal er een gevangenisstraf van 9 jaar worden gevorderd.

Ook met twee medeverdachten in deze strafzaak zijn procesafspraken gemaakt. Beiden hebben ingestemd met een eis van 4 in plaats van 6 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De verdachten en hun advocaten zien in ruil voor deze toezeggingen door het OM af van wensen tot verder onderzoek en voeren geen verweer tegen het ingebrachte bewijsmateriaal.

De overeengekomen schikking is gebaseerd op een berekening van het door verdachte F.  verdiende geld.

Cocaïnehandel

De strafzaak 26Lyons gaat over grootschalige cocaïnehandel. F. is volgens het OM een langere periode – van 2015 tot 2020 – betrokken geweest bij de invoer van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. De verdenking tegen F. is gebaseerd op vier drugstransporten. De twee andere verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij twee drugstransporten in 2015.

F. onderhield in de onderzochte periode de contacten met de leverancier van de partijen cocaïne. Zijn medeverdachten waren hem behulpzaam bij het transport, het uithalen van de cocaïne en de verdere distributie van de drugs. F. is op 19 september 2021 aangehouden op Curacao, waar hij tijdelijk verbleef. Vermoedelijk woonde hij voor die tijd in Suriname.

Procesdossier

De rechtbank Amsterdam behandelt de strafzaak 26Lyons op 1 februari. De gemaakte procesafspraken tussen OM en advocaten zijn bij de rechtbank bekend. De afspraken zijn door het OM toegevoegd aan het procesdossier. De rechtbank zelf is in de vorming van zijn uiteindelijk oordeel niet gebonden aan de gemaakte afspraken. De behandeling van de tenlastegelegde strafbare feiten wordt ook gewoon afgesloten met het requisitoir van de officieren van justitie en de pleidooien van de advocaten.

De hoogte van de  ontnemingsschikking is bekend bij de rechtbank. Het aangaan van een schikkingsovereenkomst bij het afpakken van crimineel vermogen is een zelfstandige bevoegdheid van het OM.

De rechtbank doet op 20 maart uitspraak.