Trimbos publiceert Nationale Drug Monitor

Hij is gepubliceerd hoor! De Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut. Een flinke pil, deze 2018 editie want hij telt 544 pagina’s.

Belangrijkste trends zijn de opkomst van ketamine, terwijl de ouderwetse en vertrouwde XTC pil onverminderd populair blijft. Net zoals cannabis en cocaïne overigens. We gebruiken met zijn allen van alle drugssoorten het meeste wiet. En opvallend is dat de sterkte van de populaire plant niet is toegenomen, maar zelfs iets is afgenomen.

Selectief lezen

Het volledige rapport bevat enorm veel informatie en die kan selectief gelezen worden. De overheid zal zich beperken tot de vervelende resultaten zoals incidenten, lichte stijgingen in gebruik en criminaliteit. Gebruikers zullen zich beroepen op minder problemen, lichte dalingen en dergelijke.

GHB

De drug GHB was veel in het nieuws in 2017. In de algemene bevolking van 18 jaar en ouder lag in 2017 het percentage GHB-gebruikers lager dan dat van ecstasy, cocaïne, en amfetamine. Er werd tussen 2015 en 2016 een lichte daling geconstateerd, maar in 2017 ging het gebruik weer iets omhoog. Die stijging is niet geconstateerd onder scholieren, die zijn vrijwel niet bekend met deze drug. De hulpvraag vanwege GHB-verslaving bij de instellingen voor verslavingszorg nam toe tussen 2007 en 2012 en stabiliseerde zich tot en met 2015 Het aandeel van GHB in de totale verslavingszorg bleef echter klein. Het aandeel van de jongere cliënten nam af. Er is geen zicht op het aantal sterfgevallen waarbij GHB betrokken is .

Lachgas (slagroompatronen)

Lachgas valt sinds 1 juli 2016 onder de Warenwet en is vrij verkrijgbaar. De gemakkelijke beschikbaarheid
wordt over het algemeen gezien als een belangrijke factor in de populariteit van lachgas bij jongeren en
zou eraan bijdragen dat jongeren lachgas als ‘normaal’ beschouwen, en veelal niet als drug. Bij recreatief
gebruik van lachgas, met minder dan tien lachgasballonnen per gebeurtenis, maandelijks of minder vaak,
worden geen gezondheidsnadelen op korte termijn verwacht. Het aantal bekende incidenten met lachgas,
gemeld bij de Monitor Drugsincidenten, bleef beperkt tot 29 gevallen in 2017.

Ketamine

Ketamine is een narcosemiddel en pijnstiller, maar wordt daarnaast ook in lagere doseringen door
recreatieve drugsgebruikers genomen als tripmiddel. In de algemene bevolking van 18 jaar en ouder is
het gebruik van ketamine beperkt: 1,1% gebruikte het middel ooit in het leven, en 0,5% in het laatste
jaar. Onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen ligt het gebruik vele malen hoger: 17,3% ooit en
12,3% in het afgelopen jaar.

Mainstream drug

Uit een panelstudie, uitgevoerd in Amsterdam, kwamen signalen dat er
sprake lijkt te zijn van mainstreaming: ketamine wordt toegankelijker voor een breed uitgaanspubliek.
Ketaminemonsters worden steeds vaker door consumenten aangeleverd bij het DIMS. Na 4-FA is ketamine
in 2017 de meest voorkomende ‘NPS’. Van alle drugsmonsters die worden aangeboden bij het DIMS bevat
in totaal ongeveer 4% ketamine.

Geen gezondheidsincidenten

Tot nu toe blijft het aantal geregistreerde gezondheidsincidenten door ketamine beperkt, maar wel
wordt een toename gezien. Tussen 2009 en 2017 steeg op EHBO’s het aandeel incidenten waarbij
ketamine betrokken was (als enige drug of in combinatie met andere drugs): van 2,7% in 2009 naar
6,3% in 2016, met een verdere stijging naar 8,2% in 2017. Dat is evenveel als voor amfetamine. Vaak
is bij deze intoxicaties sprake van een combinatie met andere drugs.

Niet zonder risico

Het gebruik van ketamine is niet zonder risico; er wordt steeds meer bekend over de nadelige gezondheidseffecten op korte termijn, zoals verwardheid, misselijkheid en braken, of een K-Hole (een zeer heftige ketamine ervaring waarbij verlammingsverschijnselen optreden, ook wel eens vergeleken met een bijna-dood ervaring), en risico’s op de lange termijn, zoals het ontstaan van nier- en blaasproblemen.

bron: Trimbos. Het hele rapport inzien kan hier.

Redactie

De redactie van dit blog speurt het internet af op zoek naar interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden inzake (smart)drugs. Al het nieuws over headshops en smartshops, drugscrime, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten op de markt. We volgen de nieuwste trends en brengen het nieuws met een grote knipoog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *