Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Terug van weggeweest, NaOH fine prills

jan 3, 2022
Natriumhydroxide extra fijn

Natriumhydroxide is bij veel mensen gekend als “gootsteenontstopper”. Maar NaOH is veel meer dan een krachtig chemisch goedje om je te ontdoen van een verstopt afvoerputje. En er zijn verschillende soorten ook nog eens. En 2022 start goed, want de vertrouwde fine prills zijn weer terug in het assortiment.

Gewoon of fijn

Het oplossen van natriumhydroxide in water maakt het natronloog. Droog wordt natriumhydroxide ook caustische soda genoemd, in het Engels “caustic soda”. In voeding zie je het terug op verpakkingen als E524. Het is verkrijgbaar in vlokken ‘flakes’, korrels ‘prills’ of poeder ‘powder’.

Molecuulformule: NaOH

Voordeel fine prills natriumhydroxide

De natriumhydroxide met een food grade kwaliteit mag in aanraking komen met voedsel of met apparatuur die wordt gebruikt bij de bereiding van voedsel. Maar dat geldt voor beide soorten natriumhydroxide die we verkopen. De fine prills daarentegen hebben de eigenschap dat ze makkelijker en sneller oplossen.

NaOH extra fijn

Toepassingen NaOH

 • Zeep productie
 • Logen van textiel
 • Gootsteen ontstoppen
 • Ontvetten
 • Logen van hout
 • Ontvetten vloeren
 • Reiniging laboratoriumgereedschappen
 • Verlengen tht datum voedsel
 • Pellen van mandarijnpartjes

Waarschuwingen

Lees je goed in voor je met deze stof aan de gang gaat, natronloog is geen onschuldige stof. Zorg altijd voor bescherming en een noodplan. Spoelen met water, minuten lang en mogelijk medische zorg, chemische brandwonden openbaren zich namelijk vaak veel later. Neutraliseren met schoonmaakazijn is ook een optie.

HOE WERK JE VEILIG MET NAOH?

 • Zowel natronloog als caustic soda zijn sterk bijtende stoffen; 
 • Vermijd direct contact met het lichaam door aangepaste kleding.
 • Rubber en PVC  zijn zeer goed bestand tegen natronloog en zijn dus aangewezen voor schoeisel, schort en handschoenen; 
 • Het gebruik van een goed afsluitende veiligheidsbril wordt aanbevolen.
 • Bij aanraking met de stof afspoelen met heel veel water en bij inname NIET (laten) braken en direct medische assistentie waarschuwen..

EHBO bij Natriumhydroxide ongevallen

Voor verwerking of gebruik: Draag geschikte veiligheidskleding, handschoenen en veiligheidsbril.

Eerste hulp maatregelen:

 • · Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Aantastingen moeten meteen worden behandeld, aangezien anders moeilijk te genezen wonden kunnen ontstaan.
 • · Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten altijd een arts waarschuwen. Bij acute ademhalingsproblemen, bel 112.
 • · Na huidcontact: Wanneer je huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen. Onmiddellijk met heel veel lauw water en zeep afwassen en langdurig naspoelen.
 • · Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en meteen een arts bezoeken.
 • · Na inslikken: Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Blusmiddelen Brandblusser aangepast aan de brandklasse van de omgeving gebruiken, evt. brandblusdeken. Alle blusmiddelen zoals SCHUIM, WATERSPROEISTRAAL, DROOG POEDER, KOOLZUUR kunnen worden gebruikt. 

Eisen aan magazijnruimten en verpakkingen Bij opslag en bewaring de originele verpakking goed gesloten houden. 

Gebruik bij voorkeur een speciale natriumlepel die bestendig is tegen dit product.

Natriumhydroxide normaal kopen

Natriumhydroxide extra fijn kopen