Telegram Ons Telegram icon
WhatsApp Ons Whatsapp icon

Wapwinkel copyright informatie

Op deze pagina kan je precies nalezen hoe het zit met het copyright van Wapwinkel.

Inhoudsopgave:

  • voorwoord
  • wat is copyright
  • teksten
  • afbeeldingen
  • blog
  • logo
  • controle
  • juridisch

Voorwoord

Fijn dat je je even verdiept in deze tekst. Het lijtk zo eenvoudig om een website te beginnen en als het je dan even aan de tijd of kennis ontbreekt om dan via Google even een goede tekst of afbeelding op te zoeken die je op je website gebruikt. Maar als je de achterkant kent dan bedenk je je wellicht.
Het schrijven van originele productteksten bijvoorbeeld. Dat is namelijk niet alleen de aanslagen op het toetsenbord. De schrijvers lezen zich in een product, zoeken naar documentatie, vergelijken en herschrijven daar waar nodig is. Voor sommige producten is het schrijven van een goede bijpassende tekst meer dan drie uur werk. 
En als we spreken over het maken van foto's dan is dat nog een stapje verder dan het schrijven van teksten. De producten worden in een kleine eigen studio gefotografeeerd met een professionele camera die een paarduizend euro heeft gekost. Zorgvuldig worden de foto's geschikt gemaakt voor gebruik op de website, iets dat soms ook veel tijd in beslag neemt. 
Wanneer je constateert dat iemand dan vervolgens zonder toestemming of overleg jouw foto's en/of teksten gebruikt dan raakt je dat. Alle tijd en energie die er in zit waar zomaar iemand mee gaat lopen.

Wat is copyright?

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk, bijvoorbeeld een tekst, foto, illustratie, muziek, een wetenschappelijk publicatie of een kunstwerk, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit auteursrecht (copyright) rust bij de maker.

Teksten

Zoals vermeld, gaat er veel tijd en enerige zitten in het schrijven van teksten. In sommige gevallen gebruiken wij met toestemming van de rechthebbende, meestal de groothandel, een deel van hun tekst. Dat betreft dan zaken zoals waarschuwingen, of ingrediënten of gebruikersinstructies. Maar daarnaast is iedere letter op Wapwinkel persoonlijk ingetikt. Vele duizenden uren tikwerk, vele honderden uren onderzoek en het doen van navraag. Niets, maar dan ook helemaal niets van onze website mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
Ook geen delen van teksten.

Afbeeldingen

Op onze website tref je als gebruiker vele duizenden foto's, afbeeldingen en illustraties. Zo'n 30 procent hiervan is ons verstrekt door de groothandelaren of fabrikanten die ze speciaal voor dat doel ter beschikking stellen. Maar die andere 70% is door ons zelf gemaakt of we hebben de fotografie of illustratie uitbesteed waarna wij rechthebbende worden van dat materiaal. Ook hier geldt dat niets, maar dan ook niets, dus ook geen uitsnedes, van ons illustriemateriaal, onze afbeeldingen of onze foto's gebruikt mag worden zonder schrijftelijke toestemming.

Blog

Ons blog is een verhaal apart. Ook daar worden alle afbeeldingen nauwkeurig gekozen en bij nieuwsberichten wordt altijd de bron van de afbeelding gemeld. Dat zijn vaak persdiensten die dergelijke foto's of illustraties bij een persbericht voegen ter illustratie. Maar we gebruiken ook veel eigen materiaal of materiaal dat afkomstig is van websites die gratis foto's ter beschikking stellen zonder dat je daarbij de bron hoeft vermelden zoals FreePik. Maar ook voor het blog geldt: eerst toestemming en dan pas gebruiken.

Logo

Die maffe smiley is alweer meer dan 12 jaar geleden vastgelegd bij het Benelux Merkenbureu. Blijf er vanaf!

Controle

Visueel controleren we het internet op verschillende manieren om copyright overtredingen op te sporen, maar we zetten ook (helaas bleek dit nodig) een speciaal programma in dat waakt over onze intelectuele eigendommen en een ander script waakt ervoor dat er geen plagiaat gepleegd wordt. We zijn er scherp op, de dief maakt het er zich te gemakkelijk vanaf vinden wij.

Juridisch

We weten inmiddels waar Abraham de mosterd haalt. Stellen we een copyright overtreding vast, dan ondernemen we altijd actie. Hoe klein de overtreding ook is. En is de overtreding groter dan zetten we per definitie onze advocaat aan het werk. We hebben namelijk in meerdere zaken gezien dat de compensatie van de schade weliswaar niet de allerbeste is, maar dat we altijd in het gelijk gesteld worden en onze advocaat door de overtreder(s) betaald wordt.

Verzendpartner:

Betaalopties: